Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Prosjekt

Språklige ferdigheter og ADHD-symptomer i førskolealder - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


I dette doktorgradsprosjektet undersøker vi hva som kjennetegner treåringer med språkforsinkelse og om forsinket språklig utvikling henger sammen med noen av kjernesymptomene til ADHD (uoppmerksomhet, økt aktivitetsnivå og impulsiv atferd).


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Bakgrunn for studien

 
 
Colourbox
Colourbox
 Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Mange foreldre til førskolebarn er bekymret for barnas språklige utvikling, men vi vet lite om hva som kjennetegner barn som har språkforsinkelse i førskolealder. Dette forskningsprosjektet undersøker sammenhenger mellom ADHD-symptomer og språkforsinkelse hos førskolebarn. Økt kunnskap om disse fenomenene vil bl.a. kunne bidra til å øke kvaliteten på utredning av førskolebarn med disse vanskene ved å minske feildiagnostisering og muliggjøre bedre tilbakemeldinger til deres foreldre.

I det aktuelle forskningsprosjektet brukes informasjon om barnas språklige ferdigheter fra ulike kilder for sammenligning med annen informasjon om barnet. Prosjektet er basert på forskjellige alderstilpassede språktester, informasjon om barnets språklige ferdigheter fra spørreskjemaer utfylt av både foreldre og barnehage og et lengre, klinisk intervju med en forelder. Foreldreintervjuet er en tilpasset utgave av det DSM IV-baserte Preschool Age Psychiatric Assessment, et strukturert intervju der man kartlegger hva barnet eventuelt strever med og i hvilken grad vanskene påvirker barnet og familien.

Funnene fra dette prosjektet skal bidra til økt kunnskap om sammenhengen mellom forsinket språkutvikling og ADHD-symptomer, og hva som kjennetegner barn som strever med disse vanskene i tidlig alder. Denne kunnskapen kan være med på å forbedre vår forståelse for individuelle forskjeller, minske feildiagnostisering av små barn og dermed føre til en raskere igangsettelse av målrettede tiltak og tilrettelegging for førskolebarn som strever med disse utfordringene.

Involverte forskere

Stipendiat: Nina Rohrer-Baumgartner
Veiledere: Heidi Aase og Jens Egeland
Samarbeider også med de andre forskerne og de andre prosjektene tilknyttet ADHD-studien. 

Publikasjoner 

Rohrer-Baumgartner, N., Zeiner, P., Egeland, J., Gustavson, K., Skogan, A. H., Reichborn-Kjennerud, T., & Aase, H. (2014). Does IQ influence associations between ADHD symptoms and other cognitive functions in young preschoolers? Behav Brain Funct, 10, 16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24884579

Rohrer-Baumgartner, N., Zeiner, P., Eadie, P., Egeland, J., Gustavson, K., Reichborn-Kjennerud, T., & Aase, H. (2013). Language Delay in 3-Year-Old Children With ADHD Symptoms. J Atten Disord. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23942041