Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Unik biobankavtale undertegnet mellom Storbritannia og Norge

Større muligheter for forskningssamarbeid mellom Storbritannia og Norge åpner seg. Sammen kan våre to landbedre utnytte materiale fra biobanker. På den måten kanforskere finne årsaker til sykdommer som nå er en gåte.Samarbeidet ble markert ved undertegnelse av en intensjonsavtale i London nylig der HKH Kronprins Haakon også var til stede.

forskning, prøver, reagensglass.jpg

Forskere vil nå få anledning til å bruke og sammenholde data fra britiske og norske populasjonsbaserte helseundersøkelser. Disse dataene kan blant annet være med å avsløre årsaker til sykdommer som vi i dag ikke kan forebygge fordi vi ikke har nok kunnskaper om hva som utløser dem.

Initiativet bringer sammen forskere fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, University of Bristol og UK Biobank i bestrebelsene på å finne svar på medisinske spørsmål som i dag er ubesvarte.
 
Avtalen, som er en intensjonsavtale om fremtidig samarbeid mellom UK Biobank, ALSPAC og Biobanks for Health, ble undertegnet i London 27.oktober 2005 av divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt, professor George Davey-Smith fra Bristol University som driver ALSPAC og professor Rory Collins som er leder av UK Biobank.

Det såkalte Memorandum of Understanding ble undertegnet i forbindelse med kongefamiliens offisielle besøk i London. I den anledning ble det arrangert et seminar om biobanker der HKH kronprins Haakon var tilstede.

Biobanks for Health

I Norge ble Biobanks for Health (BioHealth) etablert i 2002 på grunnlag av to eksisterende studier der datainnsamlingen allerede var godt i gang:

  1. Regionale helseundersøkelser som samarbeider i Cohort of Norway (CONOR)
  2. Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa)

Ved inngangen av 2005 er det mer enn 300.000 individer som deltar i BioHealth.

Disse studiene samler helseopplysninger, kliniske målinger og blodprøver fra befolkningen i Norge. Når rekrutteringen er ferdig ved utgangen av 2007, vil nettverket omfatte biologisk materiale og svar på standardiserte spørreskjemaer fra 450.000 norske individer i alle aldre, tilsvarende 1/10 av befolkningen.

Denne samlingen vil utgjøre et svært godt grunnlag for medisinsk forskning med fokus på å studere samspillet mellom miljø og arv som årsak til sykdom.

BioHealth samarbeider aktivt med en rekke forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt for å utvikle vitenskapelige prosjekter av høy kvalitet der bruk av plattformen inngår.

UK Biobank og ALSPAC

Allerede i 1999 ble ideen til UK Biobank unnfanget og omtrent på samme tid ble forskerne i ALSPAC-studien oppmerksomme på de store potensialene for genetisk forskning som de besitter.

ALSPAC etablerte en studie av ca 13.000 barn som ble født i området rundt Bristol tidlig på 1990-tallet og rekruttert inn i undersøkelsen sammen med sine foreldre.

UK Biobank tar mål av seg til å samle helsedata og blodprøver fra 500.000 voksne. UK Biobank  har solid finansiering fra Medical Research Council (MRC), Department of Health og Welcome Trust, men har ennå ikke begynt datainnsamlingen.