Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nyheter

Viser  919  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til gjeldende nyheter
 1. Ungdoms drikkemønster følger foreldrenes

  Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes holdninger og alkoholbruk og ungdommenes drikkemønster. Jo høyere foreldrenes alkoholbruk er og jo mer liberale holdninger de har, jo mer drikker de unge.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 2. Mindreårig ungdom får ofte kjøpt alkohol

  - Det er grunn til å være bekymret over manglende alderskontroll ved kjøp av alkohol, sier Ingeborg Rossow ved SIRUS.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 3. Villedende om rusforebygging i skolen

  Forebyggingsprogrammet Unge og rus er blitt løftet fram som et virkningsfullt tiltak mot rusmiddelbruk blant skoleungdom.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 4. Analyse av kosttilskudd viser innhold av legemidler

  olkehelseinstituttet gjennomførte i samarbeid med Mattilsynet og Statens legemiddelverk i 2006 og -07 et prosjekt for kontroll av utvalgte helsekostprodukter.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 5. Fiskeoljekapsler og multivitamintabletter har like god effekt på vitamin D-status

  Fiskeoljekapsler og multivitamintabletter som inneholder 10 µg vitamin D3tatt i4 uker, fører til like stor økning i vitamin D-status.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 6. Inngifte og konsekvenser for barnas helse

  Inngifte - ekteskap mellom personer som er tremenninger eller nærmere beslektet - er utbredt i store deler av verden, spesielt i Midt-Østen, Nord-Afrika og Sør-Asia. Det forekommer sjelden i Norge i

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 7. Urinlekkasje vanlig i svangerskapet

  Over halvparten av gravide kvinner opplever urinlekkasje. Lekkasje både før og i svangerskapet ser ut til å ha sammenheng med å ha født barn tidligere.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 8. Enhetlig regelverk gir strengere regler for røyking

  Reglene for røyking i videregående skole er strengere i fylker hvor fylkestingene har innført et enhetlig regelverk, enn i fylker der det er opp til den enkelte skole å bestemme.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 9. Oppslutning om røykeloven

  Tre av fire støtter den nye røykeloven, viser tall fra den siste befolkningsundersøkelsen i 2006 der oppslutningen om røykfrie serveringssteder ble målt.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 10. NewGeneris: Newborns and Genotoxic exposure risks

  I løpet av de siste tiårene har det vært en økning av sykdommer som blant annet astma, allergi og allergisk eksem og kreft hos barn. Årsaken til denne utviklingen er ikke kjent.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 11. Fulle menn – farligst for seg selv og andre menn

  Menn er mest utsatt for alkohol- og andre rusrelaterte skader. Dette gjelder både skader som skyldes egen og andres rusmiddelbruk.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 12. Farlig ungdomsfyll

  Mange skoleungdommer drikker så mye at de får symptomer på alkoholforgiftning. Unge i tidlige tenår med et høyt alkoholkonsum er spesielt utsatt for alkoholrelaterte skader og problemer.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 13. Heroin og bilkjøring

  Heroin har i seg selv liten eller ingen effekt i kroppen, heller ikke på våre kjøreferdigheter. Det er nedbrytningsproduktene av heroin som har betydning for påvirkningen av sentrale hjerneprosesser,

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 14. Depresjon har økt betydelig blant unge menn

  Stadig flere menn har blitt deprimerte siden 1990. Det er særlig blant unge voksne menn i alderen 18–34 år forekomsten av depresjon har økt. Det viser en ny undersøkelse. I samme periode har andelen

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 15. Kjennetegn på risikospillere

  Overdreven tro på egen vinnerlykke og "magisk tekning" om utfallet av spillet, er mer utbredt blant personer med pengespillproblemer enn i befolkningen ellers.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 16. Råd om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl

  Etter spredning av fugleinfluensaviruset H5N1 til flere europeiske land de siste ukene er sannsynligheten høy for at viruset også kommer til Norge. Folkehelseinstituttet i samarbeid med Mattilsynet,

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 17. Økte tobakkspriser gir reduksjon i forbruk

  Til tross for handelslekkasje vil en prisøkning på tobakk redusere forbruket. Men grensehandelen halverer effekten av en avgiftsøkning, viser en SIRUS-rapport av Hans Olav Melberg.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 18. Barns funksjonshemning preger foreldrenes mestring

  Foreldre til barn med psykisk utviklingshemning mestrer hverdagen dårligere enn foreldre til barn uten kronisk sykdom eller funksjonshemning og også dårligere enn foreldre til barn med annen kronisk

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 19. Liten eller ingen kreftrisiko fra asbestholdige vannrør

  I 2004 var det registrert totalt 567 nye tilfeller av magekreft i Norge. De fleste epidemiologiske studier kan ikke påvise noen sammenheng mellom asbesteksponering via drikkevann og økt kreftrisiko.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 20. Kollektivene har fortsatt en plass i rusbehandlingen

  Kollektivmodellen forsvarer sin plass som et viktig ledd i en større tiltakskjede for de mest utsatte ungdommene.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert