Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nyheter


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til gjeldende nyheter
 1. Forskningsfunn

  Omfattende narkotikamisbruk utfordrer fengslene

  Andelen som bruker alkohol ofte er tre til fire ganger høyere blant innsatte i norske fengsler enn i befolkningen ellers.

 2. Nyhet

  Tilfeller av legionellasykdom i Østfold (2007)

  Folkehelseinstituttet og smittevernlegene i Fredrikstad og Sarpsborg har blitt varslet om fire tilfeller av legionellasykdom (legionærsykdom) hos personer bosatt i de to kommunene.

 3. Nyhet

  Ni av ti vannverkskunder får tilfredsstillende drikkevann

  Ni av ti vannverkskunder får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder innhold av tarmbakterier.

 4. Forskningsfunn

  Selvbetjente vinmonopol – økt salg og popularitet

  Innføring av selvbetjente vinmonopol har ført til ti prosent økning i salget målt i ren alkohol. Innføringen har vært svært populær blant kundene, og andelen som er for selvbetjente pol har økt.

 5. Forskningsfunn

  Opplevelse av kontroll viktig for å slutte å røyke

  Følelsesmessige holdninger og tydelige atferdsnormer er viktig for å motivere røykere til å slutte.

 6. Nyhet

  Er bruk av usynlig teater etisk forsvarlig?

  Usynlig teater er en lite kjent og lite brukt metode bortsett fra i studier av omfanget av skjenking til berusede personer.

 7. Forskningsfunn

  Familiebelastninger og barnets temperamentstrekk bidrar til angst og depresjon hos barn og unge

  Små barn som vokser opp i en familie der mor har psykiske plager, familien utsettes for belastninger eller mangler sosial støtte, har større risiko for å utvikle symptomer på angst og depresjon.

 8. Nyhet

  Forgiftning med rottegift

  Rottegift (bromadiolon) kan fritt kjøpes i butikken, og internasjonalt er det rapportert en rekke tilfeller hvor mennesker har blitt forgiftet med slike stoffer. Dødeligheten er opptil 20 prosent.

 9. Forskningsfunn

  Overvekt i ungdomsårene gir økt dødelighetsrisiko

  Personer som var overvektige allerede i ungdomsårene (14-19 år) hadde en økt dødelighet av en rekke sykdommer i voksen alder og flere tilfeller av plutselig død.

 10. Forskningsfunn

  Alkohol og vold – alltid like sterk sammenheng?

  Alkoholforbruket i Norge har økt med 30 prosent og blant ungdom med 60 prosent de siste ti årene. Den alkoholrelaterte volden har ikke økt tilsvarende.

 11. Forskningsfunn

  Problemspilling øker med spilleomfang

  Jo oftere det spilles og jo høyere forbruket på spill er, desto mer problemspilling er det blant unge.

 12. Nyhet

  Om geners betydning for type 1 diabetes

  Flere gener kan påvirke risiko for diabetes, men i praksis er HLA-genene viktigst for å forutsi forekomst av type 1 diabetes.

 13. Forskningsfunn

  Sammenheng mellom drikkemønster og drapsrater

  Alkoholforbruk har en effekt på drapsrater i Øst-Europa. En ny studie viser at det er en klar sammenheng mellom årlige endringer i alkoholforbruket og drapsrater.

 14. Nyhet

  Oppfinnelse gir bedre kvalitet på genteknologiske analyser

  Genteknologiske analyser brukes i stadig flere diagnostiske undersøkelser. Analysene kan påvise ørsmå mengder av bakterier og virus i biologiske prøver. Ulempen er at de kan gi falske positive eller

 15. Nyhet

  Er det en sammenheng mellom babysvømming og luftveisplager hos barn?

  Barn med mødre som har allergi eller astmaplager, har økt risiko for luftveisinfeksjoner og piping i brystet om de deltar i babysvømming. Dette viser en ny studie basert på data fra Den norske mor og

 16. Nyhet

  Pakkens utseende og plassering kan fremme røyking

  Synlig oppstilling av tobakk og sigarettpakkers utseende kan fungere som kjøpspåvirkning. Det foreslåtte forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer kan derfor redusere røyking.

 17. Nyhet

  Norske biobanker er med på avsløring av lungekreftgener

  Blodprøver fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er brukt i en stor multinasjonal studie som for første gang identifiserer et viktig genetisk område som gir økt risiko for lungekreft.

 18. Forskningsfunn

  Ikke mer problematferd tross mer ungdomsfyll

  Forekomsten av tenåringsfyll økte med 50 prosent fra 1992 til 2002. Omfanget av tyveri/nasking gikk ned i samme periode, mens forekomsten av aggressiv atferd og skoleopposisjon forble uforandret.

 19. Nyhet

  Innvandrere bruker mindre hasj enn nordmenn

  Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika har lavere rusmiddelbruk enn vestlige innvandrere og etniske nordmenn. Bruk av hasj, alkohol og snus er lavere både blant voksne og ungdom.

 20. Forskningsfunn

  Lav fødselsvekt gir økt risiko for hørselsskade hos barn

  Risikoen for både moderat og alvorlig hørselsskade hos barn øker ved lav fødselsvekt.