Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Høy badevannstemperatur i Sør-Norge: Fem smittet med vibriobakterie etter sjøbad»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høy badevannstemperatur i Sør-Norge: Fem smittet med vibriobakterie etter sjøbad

Nyhet

Høy badevannstemperatur i Sør-Norge: Fem smittet med vibriobakterie etter sjøbad

I juli har fem personer blitt alvorlig syke med infeksjon som skyldes vibriobakterier. Smitte kan skje gjennom åpne sår, og personer med påvist immunsvikt er spesielt utsatt.

I juli har fem personer blitt alvorlig syke med infeksjon som skyldes vibriobakterier. Smitte kan skje gjennom åpne sår, og personer med påvist immunsvikt er spesielt utsatt.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I sommer har Folkehelseinstituttet blitt informert om fem tilfeller med alvorlig Vibrio infeksjon. Alle er voksne over 50 år som har badet med sår eller har pådratt seg sår under bading i Oslofjorden i fire ulike kommuner, Bærum, Oslo, Moss og Vestby. Alle ble smittet i juli.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten for å kartlegge situasjonen og iverksette forebyggende tiltak.

– Bading generelt er sunt og gir glede på slike varme dager vi har hatt i år. Vi vil ikke ta badegleden fra folk, men det er viktig at de som er spesielt utsatt tar sine forholdsregler, sier seniorrådgiver Line Angeloff ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

På grunn av langvarig varmt vær mange steder har badetemperaturene i en lengre periode vært høyere enn vanlig. Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Høye vanntemperaturer i Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier. Enkelte av disse, som Vibrio vulnificus og Vibrio parahaemolyticus kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader i kystområder med høye vanntemperaturer.

Smitte kan skje ved bading gjennom sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt, eldre personer eller personer med leversykdommer eller hemokromatose*) er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og sårinfeksjon, til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning.

*) Hemokromatose er en tilstand som kjennetegnes ved økt mengde jern i kroppen på grunn av unormalt høyt opptak fra tarmen.

Forebyggende tiltak ved bading

– Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne, men det er grunn til å gi noen råd om hvordan man kan forebygge smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

Disse rådene er:

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Rådene gjelder hele Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.

Unngå å spise rå østers og andre rå skjell 

Mattilsynet advarer mot å spise rå østers fanget i Oslofjorden*), samt ved kysten av Telemark og Sørlandet. Grunnen til dette er risiko for å bli smittet med vibriobakterier som kan komme inn i østers og andre skjell. I sjeldne tilfeller kan vibriobakterier også smitte ved at man spiser skjell som ikke er varmebehandlet. Selv om det ikke er påvist slik smitte fra skjell i Norge advarer Mattilsynet som et føre-var-prinsipp om å ikke spise rå østers fra disse områdene på grunn av oppvekst av vibriobakterier.

*) Med Oslofjorden menes her kystlinjen til fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, og Vestfold.

Mer informasjon fra Mattilsynet: Ikke spis rå østers fra Oslofjorden, kysten av Telemark og Sørlandet.

Overvåking av indikatorer for smitterisiko

Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker hver sommer indikatorer som kan påvirke vekst av vibriobakterier i kystområder i Nord-Europa. Data per 30.7.2018 viser at det er moderat til høy risiko for tilstedeværelse av vibriobakterier i blant annet i indre og ytre Oslofjord.

Kart fra ECDC E3 Geoportal  

 

oslofjord.jpg

Illustrasjon: Faksimile fra 28. juli av ECDCs nettside med overvåking av badevann. Lenken over peker til oppdatert kart med oversikt over risiko for forekomst av vibriobakterier. Gul farge: lav risiko, oransje: medium risiko

Vibriobakterien må ikke forveksles med de bakteriene vi fra tid til annen får i badevannet som følge av kloakkforurensning (tarmbakterier), og som det tas prøver av lokalt. Den generelle badevannskvaliteten følges opp av Miljørettet helsevern i kommunene. Det er ikke hensiktsmessig å analysere for vibriobakterier ved de enkelte badestrendene. På grunn av årets situasjon med høy sjøtemperatur over lengre tid er det forventet at disse bakteriene kan forekomme i de aktuelle områdene.

Badevann og risiko for smittsom sykdom