Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Høy badevannstemperatur i Sør-Norge: Smitte med bakterier etter sjøbad»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høy badevannstemperatur i Sør-Norge: Smitte med bakterier etter sjøbad

Nyhet

Høy badevannstemperatur i Sør-Norge: Smitte med bakterier etter sjøbad

I sommer har syv personer blitt alvorlig syke med sårinfeksjon som skyldes bakterier i sjøvann. Smitten har skjedd etter bading i Oslofjorden*) og Sørlandskysten. I tillegg er det i sommer rapportert om flere mildere tilfeller av sår- og øregangsinfeksjoner ved Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.

I sommer har syv personer blitt alvorlig syke med sårinfeksjon som skyldes bakterier i sjøvann. Smitten har skjedd etter bading i Oslofjorden*) og Sørlandskysten. I tillegg er det i sommer rapportert om flere mildere tilfeller av sår- og øregangsinfeksjoner ved Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I sommer har Folkehelseinstituttet blitt informert om seks tilfeller med alvorlig vibrioinfeksjon. I tillegg har det blitt rapportert om én person som ble smittet med Shewanella, en bakterie som gir liknende symptomer som vibrioinfeksjon. Alle er voksne over 50 år som har badet med sår eller har pådratt seg sår under bading i Oslofjorden*) og Sørlandskysten i seks ulike kommuner, Bærum, Oslo, Moss, Vestby, Fredrikstad og Kristiansand. Alle ble smittet i sommer 2018.

*) Med Oslofjorden menes her kystlinjen til fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, og Vestfold.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten for å kartlegge situasjonen. Funn av disse bakteriene blir ikke rutinemessig rapportert til Folkehelseinstituttet, men vi har i løpet av sommeren bedt om at laboratorier og kommuneoverleger informerer oss om alle infeksjoner som skyldes vibriobakterien og andre infeksjoner som kan forbindes med bading.

I tillegg til de syv alvorlige tilfellene vi kjenner fra tidligere, har det per 14. august blitt rapportert om 27 personer som har fått mildere vibrioinfeksjoner.  Dette er sårinfeksjoner og øregangsinfeksjoner som ofte ikke trenger behandling. Folkehelseinstituttet har ikke informasjon om hvor eller om disse personene har badet, men alle er smittet i sommer og er innrapportert fra områder som ligger langs Oslofjorden til og med Sørlandskysten.

– Det er ikke uventet å finne tilfeller av milde vibrioinfeksjoner med tanke på hvor mange som har badet, og med de høye temperaturene vi har hatt i sommer. Disse funnene endrer ikke de rådene vi allerede har gitt som vil gjelde for årets badesesong, sier seniorrådgiver Line Ø. Angeloff.

– Bading generelt er sunt og gir glede på slike varme dager vi har hatt i år. Vi vil ikke ta badegleden fra folk, men det er viktig at de som er spesielt utsatt tar sine forholdsregler, sier seniorrådgiver Line Ø. Angeloff ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

Om bakteriene og smittemåte

På grunn av langvarig varmt vær mange steder har badetemperaturene i en lengre periode vært høyere enn vanlig. Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Høye vanntemperaturer i Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet kan føre til økt oppvekst av bakterier. Enkelte av disse, som Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus og Shewanella putrefaciens kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader i kystområder med høye vanntemperaturer. Det er uvisst når bakteriene vil forsvinne fra kystområdene i Sør-Norge. 

– Vi forventer at risikoen vil avta med synkende badetemperaturer, men det er litt for tidlig å si hvordan resten av sommeren blir. Vi opprettholder derfor våre baderåd som et «føre var prinsipp» ut årets badesesong, sier Line Ø. Angeloff.

Smitte kan skje ved bading gjennom sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt, eldre personer eller personer med leversykdommer eller hemokromatose**) er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og sårinfeksjon, til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning.

Shewanella er en bakterie som på samme måte som vibrio finnes i sjøvann og kan smitte til badende ved vedvarende høye sjøtemperaturer. Smittemåte og sykdomsbilde er de samme som vibrioinfeksjoner og infeksjon kan gi alvorlig sykdom.

**) Hemokromatose er en tilstand som kjennetegnes ved økt mengde jern i kroppen på grunn av unormalt høyt opptak fra tarmen.

Forebyggende tiltak ved bading

– Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne, men det er grunn til å gi noen råd om hvordan man kan forebygge smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

Disse rådene er:

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Rådene gjelder hele Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.

Unngå å spise rå østers og andre rå skjell 

Mattilsynet advarer mot å spise rå østers fanget i Oslofjorden*), samt ved kysten av Telemark og Sørlandet. Grunnen til dette er risiko for å bli smittet med vibriobakterier som kan komme inn i østers og andre skjell. I sjeldne tilfeller kan disse bakteriene også smitte ved at man spiser skjell som ikke er varmebehandlet. Selv om det ikke er påvist slik smitte fra skjell i Norge advarer Mattilsynet som et føre-var-prinsipp om å ikke spise rå østers fra disse områdene på grunn av oppvekst av vibriobakterier.

*) Med Oslofjorden menes her kystlinjen til fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, og Vestfold.

 

Overvåking av indikatorer for smitterisiko

Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker hver sommer indikatorer som kan påvirke vekst av vibriobakterier i kystområder i Nord-Europa. Data pr. 14.08.18 viser at det er lav til middels risiko for tilstedeværelse av vibriobakterier i blant annet i indre og ytre Oslofjord, langs Telemark- og Sørlandskysten.

Kart fra ECDC E3 Geoportal 

oslofjord.jpg

Illustrasjon: Faksimile fra 28. juli av ECDCs nettside med overvåking av badevann. Lenken over peker til oppdatert kart med oversikt over risiko for forekomst av vibriobakterier. Gul farge: lav risiko, oransje: medium risiko

Vibriobakterien må ikke forveksles med de bakteriene vi fra tid til annen får i badevannet som følge av kloakkforurensning (tarmbakterier), og som det tas prøver av lokalt. Den generelle badevannskvaliteten følges opp av Miljørettet helsevern i kommunene. Det er ikke hensiktsmessig å analysere for vibriobakterier ved de enkelte badestrendene. På grunn av årets situasjon med høy sjøtemperatur over lengre tid er det forventet at disse bakteriene kan forekomme i de aktuelle områdene.

Badevann og risiko for smittsom sykdom