Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

70 000 hordalendingar invitert til fylkeshelseundersøking

Publisert


Denne veka blir om lag 70 000 hordalendingar inviterte til å delta i ei fylkeshelseundersøking. Dei første invitasjonane blir sende ut med e-post og SMS i dag.


Har du funnet en feil?

Undersøkinga er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. Utsendinga av spørjeskjema skjer tysdag og onsdag denne veka.

Grunnlag for lokalt folkehelsearbeid

–Slike fylkesundersøkingar er viktige for å få eit godt grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet. Vi håper derfor at flest mogleg vil takke ja til å delta. Jo fleire som deltar, jo betre kunnskapsgrunnlag får vi, seier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Etter databehandling av alle svarskjema vil større kommunar, regionar og fylkeskommunen få lokal statistikk om folkehelse. Resultata frå fylkeshelseundersøkinga vil saman med annan kunnskap bli lagt til grunn i det lokale folkehelsearbeidet. 

– Men det er berre fylkeshelseundersøkingar som kan gje kunnskap om trivsel i nærmiljøet, korleis folk opplever eiga helse og om lokale faktorar som påverkar helsa, seier Stoltenberg.

– Vi vil leggje til rette for god folkehelse i Hordaland, og då må vi rett og slett vite korleis folk har det. Derfor gjennomfører Hordaland fylkeskommune denne store undersøkinga saman med Folkehelseinstituttet. Om mange nok svarar, kan både fylkeskommunen og kommunane setje i gong tiltak som kan kome innbyggarane til gode og betre folkehelsa, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

  • Hordaland fylkeskommune: Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018 

Elektronisk spørjeskjema

Det er første gong alle spørjeskjema er elektroniske. 

– Spørjeskjemaet kan besvarast frå smarttelefon, nettbrett eller pc. Deltakarane kan velje mellom bokmål, nynorsk og engelsk, seier prosjektleiar Thomas S. Nilsen i Folkehelseinstituttet. 

  • Du kan lese meir om fylkeshelseundersøkingane her 
  • Agderfylka og Vestfold gjennomførte fylkeshelseundersøking i 2015.