Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Statusrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

Publisert


Seks måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har mer enn 62 000 kvinner takket ja til HPV-vaksinen. Det viser en ny statusrapport fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Siden 1. november 2016 har unge kvinner født 1991 eller senere fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinen forebygger forstadier til livmorhalskreft og noen andre kreftformer. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at 62 208 kvinner har tatt imot tilbud om HPV-vaksine i løpet av vaksinasjonsprogrammets første seks måneder (1.11.2016–30.04.2017).  

  • 57 997 unge kvinner født i perioden 1991–1996 tatt minst en dose HPV-vaksine. Dette er kvinner som tidligere ikke har fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Jenter som er født 1997 eller senere har tidligere fått tilbud om HPV-vaksine i 7. klasse, og de fleste av disse har allerede latt seg vaksinere (om lag 80 prosent). De som tidligere takket nei har nå fått en ny mulighet, og i denne gruppen er det nå 4 211 jenter som har tatt en eller flere doser.

 – Det er positivt at så mange unge kvinner allerede har tatt imot tilbud om HPV-vaksine og ønsker å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

– Den gode oppslutningen tyder også på at vaksinasjonsprogrammet er godt organisert i den enkelte kommune, fortsetter hun.

Her får du HPV-vaksinen.

Meldte bivirkninger

Siden oppstart av vaksinasjonsprogrammet for unge kvinner 1. november 2016 er det sendt inn 50 bivirkningsmeldinger for vaksinen Cervarix, hvorav seks er klassifisert som alvorlige. To av de alvorlige meldingene gjaldt alvorlige allergiske reaksjoner på vaksinen og en melding omhandlet besvimelse i etterkant av vaksinasjon. For fire av meldingene er pasientene i bedring eller fullstendig restituert. For de to siste meldingene er pasientene under utredning, og Folkehelseinstituttet venter på resultatene av disse. De innmeldte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre råd om HPV-vaksinen.

– Alle bivirkningsmeldinger fra helsepersonell blir registrert og grundig gjennomgått. Deretter besvares de med vurdering av årsakssammenheng og råd om videre vaksinasjon, sier Greve-Isdahl.

Folkehelseinstituttet behandler kun meldinger fra helsepersonell. Legemiddelverket publiserer kvartalsvis oppsummeringer av alle meldte mistenkte bivirkninger etter HPV-vaksinen Cervarix. Disse oppsummeringene omfatter også meldinger fra pasienter/pårørende og fra produsentene.

Informasjon om HPV-vaksine gjennom sms

I starten av juni vil Folkehelseinstituttet sende ut en ny sms om HPV-vaksine. Meldingen går til dem som er født mellom 1991 og 1996, dette utgjør om lag 180 000 unge kvinner.  

– Hensikten med å sende ut sms er å minne om vaksinetilbudet, både til dem som ikke har startet og til dem som skal huske å ta de neste dosene, sier Greve-Isdahl.

Kontaktlistene med fødselsår og mobilnummer er hentet fra Difis Kontakt- og reservasjonsregister. De som har reservert seg mot digital kommunikasjon vil ikke motta sms fra Folkehelseinstituttet. Det vil heller ikke jenter som tidligere har fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Nasjonale tall

Kvartalsrapporten inneholder nasjonale tall for oppslutningen om programmet. Vaksinasjonsdata fra SYSVAK er basert på folkeregistrert adresse.  Unge kvinner vil i stor grad vaksineres andre steder enn der de er folkeregistrert bosatt, for eksempel på grunn av studier.

Derfor er det lite hensiktsmessig å publisere annet enn nasjonale tall for oppfølging av oppslutningen underveis i det toårige vaksinasjonsprogrammet. Det vil bli publisert status på kommune-/fylkesnivå med andel vaksinerte kvinner i målgruppen som del av evalueringen av vaksinasjonsprogrammet når dette er avsluttet.