Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Statusrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

Publisert


Mer enn 72 000 kvinner har frem til nå tatt imot tilbudet om gratis HPV-vaksine gjennom det toårige vaksinasjons-programmet. Det viser en ny statusrapport fra Folkehelseinstituttet. Rapporten dekker perioden 1. november 2016 til og med 31. juli 2017.


Har du funnet en feil?

Siden november 2016 har unge kvinner som er født i 1991 eller senere, fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinen forebygger forstadier til livmorhalskreft og noen andre kreftformer. 

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at i løpet av vaksinasjonsprogrammets første ni måneder har 72 120 kvinner tatt imot tilbudet om gratis HPV-vaksine. Statistikken gjelder ni måneder i perioden 1. november 2016 til og med 31.juli 2017. 

 – At så mange unge kvinner velger å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft, er svært gledelig, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet. 

– Vi anbefaler HPV-vaksinen til alle kvinner som er født i 1991 eller senere, uansett om kvinnen har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere, fortsetter hun. 

I Norge tilbys gratis HPV-vaksine
gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klassetrinn og i programmet "HPV-vaksine til unge kvinner" som er født i 1991 eller senere. Dette programmet rettes mot unge kvinner som ikke har fått eller benyttet tilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Meldte bivirkninger

Alle mistenkte bivirkninger, både de som rapporteres fra helsepersonell og de som rapporteres fra pasienter, registreres i Legemiddelverkets bivirkningsdatabase. Siden 1. november 2016 er det innrapportert totalt 72 bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen Cervarix. Av disse var 58 meldt fra helsepersonell og gjelder unge kvinner som har fått Cervarix gjennom vaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet behandler kun meldinger om mistenkte vaksinebivirkninger fra helsepersonell.

De 58 meldingene fra helsepersonell gjelder i hovedsak milde og forbigående symptomer som er godt kjent fra før, slik som smerter på stikkstedet og i injeksjonsarm, hodepine, svimmelhet, generell sykdomsfølelse ofte med feber, utslett og kløe.

Syv meldinger er klassifisert som alvorlige. Tre av disse gjaldt alvorlige allergiske reaksjoner. For to alvorlige meldinger er det ut fra beskrivelsen av symptomene vurdert at annen årsak enn vaksine er mere sannsynlig, og for de to siste meldingene er kvinnene fortsatt under utredning hvor Folkehelseinstituttet ennå ikke har mottatt opplysninger om resultatet og derfor ikke har gjort en endelig vurdering.

De meldte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefaling om HPV-vaksine til unge kvinner.

 – Alle bivirkningsmeldinger fra helsepersonell blir gjennomgått og besvares med vurdering av årsakssammenheng og råd om videre vaksinasjon. Meldinger fra pasienter blir anonymisert når de oversendes til Legemiddelverket og vi kan derfor ikke kommentere disse, sier Greve-Isdahl.