Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Første kvartalsrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

Publisert

Kart HPV-vaksine.jpg

Fra november 2016 fikk unge kvinner født 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft. Tre måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har nær 44 000 kvinner takket ja til vaksinen.


Mange unge kvinner har valgt å ta HPV-vaksine

For å få full beskyttelse mot HPV (humant papillomavirus), må det gis tre doser av vaksinen over en periode på seks til tolv måneder. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK for de første tre månedene av vaksinasjonsprogrammet (1.11.2016 – 31.01.2017) viser at:

  • 40 982 unge kvinner født fra 1991 – 1996 har tatt en eller flere doser HPV-vaksine. Dette er unge kvinner som tidligere ikke har fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
  • For jenter født 1997 og senere er det 3007 som nå har tatt en eller flere doser HPV-vaksine. Denne aldersgruppen har tidligere fått tilbud om HPV-vaksine i 7. klasse, om lag 80 prosent tok da vaksinen. De som takket nei har nå fått en ny mulighet til å ta vaksinen.

– Det er gledelig at det allerede etter tre måneder er så mange unge kvinner som har tatt imot tilbudet. Årlig er HPV-infeksjon årsak til 300 tilfeller av livmorhalskreft og om lag 70 kvinner i Norge dør av livmorhalskreft som følge av HPV-infeksjon. Vaksinen bidrar til at liv blir spart, og til å unngå komplikasjoner som følge av sykdommen, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Meldte bivirkninger

Siden vaksinasjonsprogrammet startet 1.11.2016 og frem til 31.1.2017 har Folkehelseinstituttet mottatt 17 bivirkningsmeldinger for vaksinen som tilbys gjennom vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner. Det er ikke meldt om noen alvorlige bivirkninger.

– Alle bivirkningsmeldinger fra helsepersonell blir grundig gjennomgått og besvart skriftlig med vurdering av årsakssammenheng og råd om videre vaksinasjon, sier Greve-Isdahl.

Legemiddelverket publiserer kvartalsvis oppsummeringer av alle meldte mistenkte bivirkninger etter HPV-vaksinen Cervarix.

Les mer om bivirkninger i rapporten Bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine (per 31.januar 2017)  (Statens legemiddelverk)

Informasjon om HPV-vaksine gjennom sms

I uke sju (15. – 17. februar) sender Folkehelseinstituttet ut en ny sms til unge kvinner som omfattes av tilbudet. Hensikten er å minne om vaksinetilbudet, både til de som ikke har startet og de som er i gang og skal huske å ta de neste dosene.

Meldingen går til dem som er født mellom 1991 og 1996, dette utgjør om lag 180 000 kvinner. Kontaktlistene med fødselsår og mobilnummer er hentet fra Difis Kontakt- og reservasjonsregister. Kvinner som har reservert seg mot digital kommunikasjon vil ikke motta sms fra Folkehelseinstituttet. Det vil heller ikke jenter som tidligere har fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Nasjonale tall

Kvartalsrapporten inneholder nasjonale tall for oppslutningen om programmet. Vaksinasjonsdata fra SYSVAK er basert på folkeregistrert adresse.  Unge kvinner vil i stor grad vaksineres andre steder enn der de er folkeregistrert bosatt, for eksempel på grunn av studier. Derfor er det lite hensiktsmessig å publisere annet enn nasjonale tall for oppfølging av oppslutningen underveis i det toårige vaksinasjonsprogrammet. Det vil bli publisert status på kommune-/fylkesnivå med andel vaksinerte kvinner i målgruppen som del av evalueringen av vaksinasjonsprogrammet når dette er avsluttet.