Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

16 millioner til økt kunnskap om barns språkutvikling og læring

Publisert

Barn leser
Barn som leser. Foto: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk- og læringsstudien i Folkehelseinstituttet har fått 16 millioner fra Kunnskapsdepartementet til videre forskning på barns språkutvikling og læring.


Har du funnet en feil?

Samarbeidet mellom Språk- og læringsstudien (SOL) og Kunnskapsdepartementet startet da barna som deltar gikk i barnehagen. Studien skal fortsette til 2021 når barna går i 5. klasse.

SOL-studien har bidratt med ny kunnskap på en rekke områder som er viktige for å forstå hvordan miljøet påvirker barnas sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling.

– Vi har blant annet fått økt kunnskap om hvilke faktorer i barnehagen som fremmer eller hemmer barns språklige og sosiale ferdigheter. Vi vet mer om sårbare barns behov, voksnes relasjoner til barn og mobbing, sier prosjektleder for SOL-studien, Mari Vaage Wang.

Videre forskning

Wang er svært glad for at SOL-studien får midler i fem nye år. Spesielt trekker hun fram at forskerne skal se på hva som skjer med barna i overgangen fra barnehage til skole og videre fram til 5. klasse. En viktig problemstilling er å se på hvordan skolemiljøet møter vansker som oppstår eller oppdages i barnehagen.

Forskerne skal blant annet studere om mobbing følger barna fra barnehage til skole, og i hvilken grad et godt skolemiljø kan bidra til å kompensere for tidligere negative opplevelser.

– Vi skal spesielt se etter kjennetegn ved barnehager og skoler som lykkes bedre enn andre, og om det er spesielle trekk hos barnet og i barnets miljø som gjør noen barn mer sårbare for mobbing og krenkelser, sier Wang.

Forskerne skal også studere høyt presterende elever, skole-hjem samarbeid, ansattes kompetanse og kjønnsforskjeller.

Om SOL-studien

I 2010 ble Språk- og læringsstudien utvidet til å inkludere en egen datainnsamling fra barnehager og skoler. Utvidelsen fikk undertittelen Språkutvikling og læringsutbytte fra seks måneder til åtte år – påvirkning fra hjem, barnehage og skole.

Andelen barn som går i barnehage har økt jevnt de siste ti årene. Det er derfor viktig å studere hvordan ulike faktorer i barnehagen påvirker barns trivsel, utvikling og læring.

SOL-studien er en del av Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) i Folkehelseinstituttet.