Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av pest på Madagaskar»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av pest på Madagaskar

Nyhet

Utbrudd av pest på Madagaskar

Det pågår for tiden et utbrudd av pest på Madagaskar. Tilfeller av pest forekommer årlig på Madagaskar, men dette utbruddet rammer også områder i landet som tidligere ikke har hatt smitte. I tillegg er utbruddet mer alvorlig enn tidligere utbrudd, da de fleste personene som har blitt rammet har fått lungepest, og ikke byllepest.

Foto: CDC, Public Health Image Library
Foto: CDC, Public Health Image Library

Det pågår for tiden et utbrudd av pest på Madagaskar. Tilfeller av pest forekommer årlig på Madagaskar, men dette utbruddet rammer også områder i landet som tidligere ikke har hatt smitte. I tillegg er utbruddet mer alvorlig enn tidligere utbrudd, da de fleste personene som har blitt rammet har fått lungepest, og ikke byllepest.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Lungepest kan smitte fra person til person. I følge gassiske helsemyndigheter er det siden begynnelsen av august blitt rapportert 1554 tilfeller av pest, hvorav 985 av tilfellene er lungepest. Cirka 7 prosent av de rammede er døde. Verdens helseorganisasjon melder at det er innført utreisekontroll fra øya og fraråder folk å samle seg i større grupper. Nordmenn kan således risikere å bli nektet utreise ved feber. Utviklingen og omfang av pestepidemien er uavklart. Hvis man reiser, eller oppholder seg på øya, må man være nøye med å beskytte seg mot smitte med pestbakterien.  Se «Informasjon til deg som skal reise til, eller oppholder deg på, Madagaskar» lenger nede i teksten.

Viktig å følge med på reiserådene

Norske helsemyndigheter har på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å fraråde reiser til Madagaskar. Reisende bes om å ta den lokale situasjonen i betraktning når de vurderer om det er hensiktsmessig å reise på det nåværende tidspunkt. Helsemyndighetene følger nøye med på utviklingen og vil endre reiserådene raskt hvis situasjonen tilsier det.

Smitte og behandling

Pest forårsakes av bakterien Yersinia pestis og forekommer hovedsakelig hos gnagere og lopper, og kan overføres til mennesker. Sykdommen opptrer hos mennesker enten som byllepest, lungepest eller blodforgiftning. Lungepest smitter mellom mennesker ved dråpesmitte. Tiden fra en person blir smittet til han/hun får symptomer er 1-4 dager, og dersom man ikke får rask behandling med antibiotika er dødeligheten høy. Det finnes ingen vaksine mot pest. Byllepest smitter ikke direkte mellom mennesker, men når lopper fra en gnager som er pestsyk, biter mennesker. Utviklingen av sykdommen er langsommere, men også byllepest kan være dødelig hvis man ikke får behandling.

Informasjon til deg som skal reise til, eller oppholder deg på, Madagaskar

Risikoen for å bli smittet med pest kan reduseres ved å:

  • Unngå tett kontakt med syke, spesielt personer med hoste og lungebetennelse
  • Unngå store samlinger eller situasjoner hvor du er i kontakt med mange mennesker, spesielt i områder i landet hvor tilfeller av lungepest er rapportert
  • Unngå kontakt med syke eller døde dyr
  • Ha god personlig hygiene som kan hindre loppestikk
  • Bruke insektmidler på huden for å unngå loppestikk
  • Om mulig bruke doksycyclin som forebyggende behandling mot malaria under hele oppholdet
  • Dersom du har vært i et område hvor det er påvist pest, og mistenker nærkontakt med en person som er smittet, bør du snarest kontakte lege for oppstart av antibiotikabehandling
  • Ved symptomer som hoste, feber og hovne lymfekjertler bør du snarest kontakte lege for behandling.

Økt oppmerksomhet på symptomer

Dersom du under oppholdet eller etter hjemkomst utvikler feber, ømme lymfeknuter eller lungeplager som hoste, må du kontakte legevakt umiddelbart. Det er viktig at du ringer legevakten for å få nærmere informasjon hvordan du skal forholde deg videre. Tid fra smitte til sykdomstegn er 1 - 4 dager ved lungepest, noen dager lengre ved byllepest.

Bruk av forebyggende medisin

Hele Madagaskar regnes som et malariaområde. I tillegg til god myggstikk-beskyttelse, anbefales det i den nåværende situasjonen å bruke doksycyklin som forebyggende malariamedisin da dette også er et virksomt middel mot pestbakterien (se lenger ned i teksten)

I den aktuelle situasjonen anbefales det derfor at reisende over 12 år bruker doksycyklin som forebyggende malariamedisin ved reise til alle områder på Madagaskar. Ta kontakt med legen din for mer informasjon om medisiner som forebygger malaria og som passer til deg. Doksycyklin skal ikke brukes til barn under 12 år, gravide og ammende. For barn under 12 år og gravide gjelder egne råd (se under).

Dersom man under oppholdet kan ha hatt nærkontakt med personer som har fått påvist pest eller hvor man kan mistenke at en nærkontakt er smittet med pest, anbefales det i samråd med lege å ta antibiotika for å hindre å bli smittet. Antibiotika som brukes er ciprofloksacin tabletter 500 mg x 2 i 7 dager eller doksycyklin tabletter 100 mg x 2 i 7 dager. Hvis du allerede bruker doksycyklin som forebyggende malariamedisin, anbefales det å øke doksycyklindosen til 1 tablett (100mg) 2 ganger daglig i 7 dager etter kontakten. Man kan deretter gå tilbake til 1 tablett daglig.

Hvis man allerede bruker annen malariaforebyggende medisin, kan man fortsette med det. Det anbefales da at man har med ciprofloksacin eller doksycyklin til bruk ved mistenkt eller sikker nærkontakt med pestsmitte (se forrige avsnitt) 

Barn og gravide

For barn under 12 år anbefales andre typer av forebyggende medisin mot malaria. Dersom barn under 12 år har nærkontakt med personer som har fått påvist pest eller hvor man kan mistenke at en nærkontakt er pestsmittet, anbefales medikamentet ciprofloksacin 2 ganger daglig i 7 dager, dosen er avhengig av barnets vekt.

Gravide anbefales å unngå ikke-nødvendige reiser til malariaområder som Madagaskar. Dersom en gravid likevel har hatt nærkontakt med en person som er smittet med pest, anbefales ciprofloksacin tabletter 500 mg 2 ganger daglig i 7 dager.

Følg med på informasjon fra gassiske og norske helsemyndigheter

Vi anbefaler at du følger med på situasjonen og råd fra lokale helsemyndigheter når du oppholder deg på Madagaskar.  Følg også med på informasjon som legges ut på Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no). 

Informasjon til helsepersonell

Informasjon om pest, inkludert behandling og posteksponeringsprofylakse, er beskrevet i:  

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade (side 54-55).