Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Sykdomspulsen april 2017

Mage-tarminfeksjoner hos småbarn går ned

Publisert


Legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjon hos små barn ser ut til å ha gått ned de siste årene. Det viser statistikk fra Sykdomspulsen ved Folkehelseinstituttet. I aldersgruppa 5-19 år viser statistikken økning i legekonsultasjoner for både mage-tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner.


  • Relaterte artikler


Har du funnet en feil?

Artikkelen er oppdatert 10.4.2017 med statistikk til og med mars 2017.

Sykdomspulsen er et overvåkingssystem for smittsomme sykdommer. Systemet viser antall konsultasjoner hos fastleger og legevakter. Formålet er å oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer så tidlig som mulig slik at smitteverntiltak kan iverksettes. 

Statistikk for 2017

Statistikk fra Sykdomspulsen til og med mars i år viser at:

  • I denne og foregående vinter ser det ut til at antallet legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner blant 0–4 åringer er lavere enn tidligere vintre. Trolig har dette sammenheng med innføring av vaksine for rotavirusinfeksjon. 
  • Siden skolestart høsten 2016 har antallet legekonsultasjoner for både mage-tarminfeksjoner og øvre luftveisinfeksjoner vært høyt i aldersgruppen 5–19 år. Dette har trolig sammenheng med behovet for sykmelding i den videregående skolen. 

 

Figur 2. Statistikk for øvre luftrveisinfeksjoner sesongene 2011/2012 til 2016/2017, alle aldersgrupper sett under ett.

Sesongene går fra uke 30 til uke 29 påfølgende år. Denne sesongen er i figur 1 og 2 vist til og med uke 10, markert med svart strek i figurene.

Folkehelseinstituttet legger hver måned ut statistikk for legekonsultasjoner angående disse to diagnosegruppene.

Ikke eksakte tall, men trender

Tallene i Sykdomspulsen viser ikke eksakte tall på hvor mange personer som er syke, siden noen går til legen flere ganger med samme diagnose, mens andre ikke går til legen i det hele tatt. Statistikken vil likevel gi Folkehelseinstituttet og kommunelegene en pekepinn på utbredelsen, slik at helsetjenesten kan benytte Sykdomspulsen til å se endringer i forekomst av sykdom, om eventuelle tiltak skal settes inn og om iverksatte tiltak viser effekt.  

Fra 2014 har Sykdomspulsen vært benyttet som en del av influensaovervåkingen. Fra i år benyttes Sykdomspulsen også til overvåking av øvre luftveisinfeksjoner og mage-tarminfeksjoner.Les mer Om sykdomspulsen