Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Gulfeberutbrudd i Brasil - oppdatert

Publisert

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Gulfeberutbrudd i Brasil forsetter. Risikoen for at reisende til landet kan bli smittet anses som svært liten, og gir ikke grunnlag for å fraråde reiser dit.


Har du funnet en feil?

I begynnelsen av 2017 varslet brasilianske helsemyndigheter om et gulfeberutbrudd i landet. Mellom januar og april har mer enn 1 000 tilfeller blitt rapportert, med mer enn 200 døde.

Vaksine mot gulfeber

Vaksinasjon er det beste forebyggende tiltaket mot gulfeber. Én enkeltdose gir beskyttende antistoffer hos 99 % av de vaksinerte fra én uke etter vaksinasjon. Beskyttelsen varer livet ut. Vaksine fås ved å kontakte lokalt vaksinasjonskontor, reiseklinikker eller kommuneoverlegen.

Gulfebervaksinasjon er anbefalt til personer eldre enn 9 måneder som reiser til gulfeberområder etter en individuelt risikovurdering. Se lenken under for spesielle betraktninger og kontraindikasjoner for gulfebervaksine.

Vaksinasjonsboka om Gulfebervaksinen

- På grunn av utbruddet har spredt seg til flere områder i Brasil, bør gulfebervaksinasjon vurderes til reisende som skal oppholde seg i hele landet, med unntak av store byer i nordøstre del av landet (Fortaleza, Natal og Recife), sier lege Bernardo Guzman ved Folkehelseinstituttet.

Brasilianske myndigheter krever ikke gulfebervaksine ved reiser til noen områder i landet.

Andre forebyggende tiltak i utbruddsområder

Gulfeber overføres via mygg.

- Beskyttelse mot myggstikk i form av tildekking med klær og bruk av myggnett og myggmidler er derfor viktige forebyggende tiltak. Dette gjelder også for de vaksinerte med tanke på andre myggoverførte sykdommer i området, for eksempel zika, malaria og denguefeber, understreker Guzman.

Om gulfeber

Gulfeber er en alvorlig infeksjonssykdom forårsaket av gulfeberviruset som overføres via myggen Aedes aegypti. Årlig rapporteres 130.000 gulfebertilfeller i verden, med 44.000 dødsfall. De alle fleste tilfeller (90 %) forekommer i Afrika. På det Amerikanske kontinentet er det i løpet av de siste 10 årene rapportert sykdomstilfeller av gulfeber i Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru og Venezuela.

Sykdomsforløpet kan variere fra milde symptomer til alvorlig sykdom med dødelig utfall. Sykdommen starter vanligvis med raskt innsettende feber, skjelvinger, hodepine, muskelsmerter, kvalme og oppkast. Gulsott (ikterus) er lite framtredende i det tidlige stadiet av sykdommen. De fleste smittede blir symptomfrie etter 3-4 dager. Omlag 15 % av de syke vil etter en kort forbedringsfase gå over i en forgiftningsfase (såkalt toksisk fase) med utvikling av alvorlige symptomer som økende gulsott, nyresvikt og blødningstendens. Cirka halvparten av de smittede som utvikler en toksisk fase vil dø i løpet av 10-14 dager.

Smittevernboka: Gulfeber