Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Flere smittet med fugleinfluensa i Kina

Publisert

Colourbox
Colourbox

De siste par månedene har det vært en økning i antall personer med fugleinfluensa A(H7N9) i Kina. I følge det europeiske smittevernbyrået har antallet smittede overgått det man har sett i de fleste tidligere sesongene.


Har du funnet en feil?

Økningen skyldes trolig økt virusforekomst hos fjørfe i deler av Kina.

– De fleste som har fått fugleinfluensa har vært i kontakt med smittet fjørfe eller markeder der levende fugl selges, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen i Folkehelseinstituttet.

Lav risiko for spredning til Europa

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) mener at risikoen for at smitten skal spre seg til Europa er lav. Europeiske veterinær- og helsemyndigheter blir likevel bedt om å sørge for at smittevernberedskapen opprettholdes.

Folkehelseinstituttet minner om anbefalingene som gjelder for reisende til land med pågående utbrudd av fugleinfluensa som har smittet til mennesker.

– Reisende til disse områdene bør unngå kontakt med fjørfe og fugl, og de bør påse at alle fjørfeprodukter er tilstrekkelig varmebehandlet før de spises, sier Tønnessen.

Unntaksvis smitte mellom mennesker

I sin nåværende form smitter viruset bare unntaksvis mellom mennesker, og det er ikke observert situasjoner med vedvarende smitteoverføring.

– Det er foreløpig ingenting som tyder på at viruset har gjennomgått vesentlige genetiske endringer fra tidligere, men dette blir undersøkt fortløpende, understreker Ragnhild Tønnessen.

Så lenge A(H7N9)-viruset sirkulerer i fuglepopulasjonene, er det alltid en risiko for at mennesker en sjelden gang blir smittet. Viruset overføres til mennesker gjennom direkte kontakt med smittet fugl eller indirekte via miljø som er forurenset av smittet fugl.

Disse bør testes

Disse bør testes for viruset: Pasienter som er innlagt i sykehus med alvorlig luftveisinfeksjon etter å ha vært på reise i de aktuelle områdene i Kina i løpet av de ti siste dagene, og som kan ha vært utsatt for smitte.

– Folkehelseinstituttet har diagnostiske tester for påvisning av A(H7N9), understreker hun.

Historikk

Viruset ble oppdaget i Kina i 2013. Siden har det ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) blitt registrert 918 laboratoriebekreftede tilfeller, av dem 359 med dødelig utgang (tall per 16. januar 2017).

Flertallet av tilfellene er rapportert fra sørøstlige provinser i Kina, som Zhejiang, Guangdong og Jiangsu. Fra november 2016 til januar 2017 er det registrert 235 tilfeller der de fleste smittede har vært fra Jiangsu.

Reiseråd om fugleinfluensa

Det europeiske smittevernbyråets risikovurdering av fugleinfluensa A(H7N9)

WHOs risikovurdering for influensavirus fra dyr som kan smitte til mennesker