Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny rapport

Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge

Publisert

fra Getty images CD
fra Getty images CD

Folkehelseinstituttet beskriver i en ny rapport hvordan kikhostesituasjonen er blant barn under 1 år i Norge. Hovedkonklusjonen er at det per i dag ikke er behov for nye tiltak for å redusere smitten i denne aldersgruppen.


Har du funnet en feil?

Flere land har sett en betydelig økning i antall tilfeller av kikhoste de senere år, og blant barn under 1 år har det blitt rapportert flere sykehusinnleggelser og dødsfall grunnet alvorlige tilfeller av sykdommen. I Norge var det forrige store utbruddet av kikhoste i 2003-2004, og dette utbruddet førte til flere alvorlig syke spedbarn og to dødsfall. I årene etter dette har det vært en lavere forekomst av kikhoste i denne aldersgruppen. I 2014 ble det meldt om 85 tilfeller av kikhoste blant barn under 1 år i Norge, og 22 innleggelser på sykehus i samme aldersgruppe.

Risiko for alvorlig sykdom og død som følge av kikhoste forekommer først og fremst hos små barn, særlig i de første levemåneder. Det er denne gruppen man spesielt ønsker å beskytte med kikhostevaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet har vurdert om meldinger av kikhostetilfeller hos barn under 1 år til MSIS gir et komplett bilde av situasjonen ved å  gjennomgå informasjon fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret (DÅR), og Deretter har arbeidsgruppen vurdert om det er behov for nye tiltak for å redusere antall kikhostetilfeller i Norge.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at man har god oversikt over situasjonen i Norge, men det kan gjøres bedre oppfølging på noen punkter. I rapporten anbefales blant annet fortsatt oppfølging av innkomne MSIS-meldinger slik at disse er mest mulig komplette, økt testing for kikhoste av barn innlagt på sykehus, og færre forsinkelser for første vaksinedose i barnevaksinasjonsprogrammet.

 Rapporten gir også en oppsummering av aktuelle tiltak og tilgjengelig dokumentasjon på effekten av disse. I tillegg gir rapporten en oversikt over situasjonen i de landene som har rapportert økning i kikhostetilfeller og hvilke tiltak de ulike land har satt i verk.

Det er laget en plan for oppfølging og aktuelle tiltak dersom det skulle bli et økende antall tilfeller med kikhoste. Mer informasjon:

Voksne trenger oppfriskningsvaksine 

Ikke alle vaksinene du får som barn, gir beskyttelse livet ut.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor voksne å ta vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omtrent hvert tiende år.

Om kikhoste

Kikhoste skyldes bakterien Bordetella pertussis og sykdommen angriper luftveiene. Kikhoste smit­ter ved dråpe­smitte. Hos de minste barna inntrer karakteristiske hosteanfall med «kiking» hvor barna har problemer med å trekke pusten på slutten av et anfall. Hosteanfallene kan føre til pustestans. Hosten kan vare opptil 2-3 måneder i alle aldersgrupper («hundredagershoste»). Kompli­kasjoner som ørebetennelse, lungebetennelse, sammenfall av lungevev (atelekta­ser), og vekttap hos de minste barna på grunn av infeksjon, problemer med å få i seg nok mat, og oppkast i forbindelse med hoste, er ikke uvanlig. Sjeldne komplikasjoner er hjernebetennelse, hjerneskade og permanent skade av lungene og luftveiene (bronkiekta­sier og emfysem). Sykdommen er alvorligst hos spedbarn, som kan dø av den.

Vaksine mot kikhoste ble innført i barnevaksina­sjonsprogrammet i 1952. Før dette fikk nesten alle kikhoste i barnealder. Etter innføringen gikk forekomsten ned, og har variert noe gjennom årene.