Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2015

Publisert

Vaksinering.jpg

Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. De fleste bivirkninger meldt etter vaksinasjon i 2015 var forventede symptomer som var milde og forbigående. Det viser en rapport som nylig ble publisert av Statens legemiddelverk. Rapporten oppsummerer alle meldte mistenkte bivirkninger etter medikamentbruk i Norge, også hendelser meldt etter vaksinasjon.


Har du funnet en feil?

Statens Legemiddelverk har publisert sin Bivirkningsrapport for 2015. Rapporten omtaler meldte bivirkninger for alle vaksiner, både de gitt i barnevaksinasjonsprogrammet og de utenfor (for eksempel reisevaksiner).

Hendelser etter vaksinasjon utgjør en høy andel av det samlede antall bivirkningsmeldinger for legemidler – hele 29 prosent i 2015. Det høye antallet meldinger knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet henger sammen med at det er svært mange som vaksineres. Samtidig har vaksiner en lavere andel alvorlige bivirkninger (22 prosent) sammenlignet med andre legemiddelgrupper. De fleste hendelser meldt etter vaksinasjon i 2015 gjelder kjente og forventede symptomer som var milde og forbigående, slik som rødhet, hevelse og smerte på injeksjonsstedet, uvelhet og feber.

Sammenlignet med årene før var det en økning i antall bivirkningsmeldinger i 2015. Dette skyldes innføring av en ny vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, vaksine mot rotavirus. I med introduksjonen av rotavirusvaksinen ble det innført utvidet overvåking og helsepersonell ble oppfordret til å melde alle bivirkninger som ble mistenkt å ha sammenheng med vaksinen til Folkehelseinstituttet, ikke bare de alvorlige.  Dette kan man lese mere om i eget avsnitt i rapporten.

Overvåking av bivirkninger

Helsepersonell skal melde enhver mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinasjon til Folkehelseinstituttet som er behandler vaksinemeldinger på vegne av Statens Legemiddelverk. Meldingene blir registrert i den nasjonale bivirkningsdatabasen, og den som melder får skriftlig svar med vurdering av hendelsen og råd for videre vaksinasjon. Legemiddelverket videresender informasjonen til europeiske legemiddelmyndigheter (EMA), til WHOs internasjonale bivirkningsdatabase og til produsenten.

Privatpersoner kan også melde mistanke om bivirkninger direkte til Legemiddelverket, men privatpersoner får ikke vurdering eller tilbakemelding om videre vaksinering. Det er derfor ønskelig at melding skjer via helsepersonell, fordi Folkehelseinstituttet da har mulighet til å følge opp og etterlyse mere opplysninger hos melder. Dette gir mer fullstendige meldinger, bidrar til økt kunnskap om sikkerhet av vaksiner, riktig behandling av eventuelle bivirkninger, informasjon om hvilke pasientgrupper som har økt bivirkningsrisiko og bruk av feil injeksjonsteknikk.