Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Melding

Hvordan informeres unge kvinner om tilbudet om HPV-vaksine?

Publisert


Denne artikkelen er erstattet av ny artikkel

Folkehelseinstituttet vil informere kvinner i målgruppen om HPV, livmorhalskreft og HPV-vaksine og om at de nå har et tilbud om gratis vaksine. Kommunene har ansvar for å informere kvinnene om hvordan tilbudet organiseres lokalt og hvor de skal henvende seg.

Folkehelseinstituttet gjennomfører en rekke informasjonstiltak i forbindelse med det midlertidige HPV-vaksinasjonsprogrammet (innhentingsprogrammet) for unge kvinner født 1991 og senere.  Alt informasjonsmateriell som utvikles i forbindelse med vaksinasjonsprogrammet vil etter hvert legges ut på Folkehelseinstituttets nettside om HPV og HPV-vaksine:

 • HPV og HPV-vaksine

Oversikt over informasjonstiltakene

1. Informasjon fra FHI til kvinner født i 1991 og senere

Folkehelseinstituttet vil sørge for at kvinnene i målgruppen får generell informasjon om HPV, livmorhalskreft, HPV-vaksine og at de nå har tilbud om gratis vaksine. Folkehelseinstituttet legger opp til målrettet informasjon til kvinnene gjennom bruk av digitale og sosiale medier.  

En SMS-varsling vil bli sendt til kvinnene født i årskullene 1991-1996 i uke 44. Da bør kommunenes nettsider med informasjon om vaksinasjonstilbudet være klare og systemene på plass slik at kommunene kan ta imot henvendelser fra kvinnene.

Følgende informasjonsmateriell rettet mot unge kvinner til bruk i informasjonsarbeidet blir sendt til kommunehelsetjenesten i løpet av uke 40:

 • Informasjonsbrosjyre rettet mot kvinnene
 • Timekort som kan brukes ved behov

En serie av korte animasjonsfilmer vil bli postet i sosiale medier direkte til målgruppen. Filmene omtaler:

 • Hva er HPV?
 • Hvordan smitter HPV?
 • Hvem får HPV?
 • Informasjon om HPV-vaksinen

Filmene viser videre til FHIs nettsider for utfyllende informasjon. I alle filmene formidles det at tilbudet er tidsbegrenset fra november 2016 og to år frem og at kvinnene må se på kommunens nettsider for informasjon om hvordan tilbudet gjennomføres lokalt. Filmene blir også tilgjengelige via YouTube og kan brukes også i andre sammenhenger (for eksempel skjerm på venteværelse).

 2. Forventninger til kommunenes informasjon til kvinner i målgruppen 

Kommunene må i god tid før oppstart informere om hvor kvinnene kan henvende seg for å få HPV-vaksine. Det er utarbeidet tekstmaler som kan brukes i det lokale informasjonsarbeidet.

 • Mal for tekst på kommunens nettside.docx 
 • Mal for tekst til annonse i lokalaviser.docx 
 • Nyhetsmelding til lokalmedia.docx 

Vaksinasjonstilbudet gjelder i perioden 2016-2018, og starter 1.november 2016. Hvis den enkelte kommune velger å samle opp vaksinasjonene i bolker og opererer med tidsfrister for påmelding til disse, så er det viktig at det samtidig gis informasjon om at det vil komme flere runder med mulighet til å få vaksine i hele programperioden.

3. Informasjon til kommunehelsetjenesten

Det er utarbeidet informasjon om praktiske oppgaver knyttet til vaksinasjon, bestilling av vaksine, registrering i SYSVAK og lignende. Brevene ble sendt til kommunene (vedlegg per e-post) i uke 15 og i uke 25. Brevene er tilgjengelig på nettsiden:

 • HPV og HPV-vaksine

Faktahefte for helsepersonell om HPV og HPV-vaksine er revidert og vil blir sendt til kommunene sammen med informasjonsbrosjyren til kvinnene i løpet av uke 40.

Det minnes om at eget informasjonsmateriell om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet er tilgjengelig på nettsiden:

 • https://www.fhi.no/nyheter/2016/om-hpv-vaksine-i-barnevaksinasjonsprogrammet/

Samlet informasjon om det midlertidige vaksinasjonsprogrammet er tilgjengelig på:

 • HPV og HPV-vaksine