Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Hvor mange tok barnevaksiner i 2015?

Publisert

Colourbox
Illustrasjonsfoto. Foto: colourbox.com

Stadig flere barn blir vaksinert, og nå får de aller fleste barn og unge i Norge de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette viser gjennomgangen av den nasjonale vaksinasjonsdekningen i 2015.


Har du funnet en feil?

I det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK registreres alle vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet på personnivå. Dataene rapporteres inn fra helsestasjonene. Dekningsstatistikken viser andel barn som er dekket mot sykdom, det vil si at vaksine er gitt etter anbefalingene i vaksinasjonsprogrammet.

- Det er gledelig at den positive trenden for vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet fortsetter. Alle de tre årskullene vi publiserer for i år har fått tilbud om vaksiner i en periode med mye debatt om vaksine i media, sier Sigrun Kongsrud, fagleder for SYSVAK.


I år publiseres vaksinasjonsdekningen på nasjonalt og fylkesnivå for tre aldersgrupper: 2-, 9- og 16-åringene.

Vaksinasjonsdekningen er stabilt god for vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Vi ser også i år en fortsatt positiv utvikling for vaksine mot humant papillomavirus (HPV) der nesten 80 % av jentene nå tar vaksine, sier Kongsrud.

Kommunene har fått tilsendt sine dekningstall per brev for å ivareta personvernet.

Kommunestatistikken publiseres på Kommunehelsa statistikkbank (http://khs.fhi.no). Her kan man finne kommunestatistikk tilbake til 2002, og vil bli oppdatert med 2015-tall i løpet av kort tid. På Kommunehelsa statistikkbank fremstilles kommunens offisielle vaksinasjonsdekning på en slik måte at enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes.

- Helsesøstrene gjør en formidabel innsats ute i kommunene, og dette gjenspeiles i den stabile og gode utviklingen vi kan se på den nasjonale vaksinasjonsdekningen. Vi vet at de har en travel hverdag med mange utfordringer og prioriteringer mellom viktige oppgaver. Vi ønsker å takke for det gode samarbeidet. Den nasjonale statistikken er resultat av godt samarbeid på alle nivåer, avslutter Kongsrud.

Innsats for fortsatt høy dekning i barnevaksinasjonsprogrammet

Folkehelseinstituttet gjennomfører kontinuerlig kvalitetssikring av vaksinasjonsdekningen gjennom dialog med landets kommuner og helsestasjoner. I 2015 har instituttet i samarbeid med Helsedirektoratet også gjennomført en undersøkelse via fylkesmennene i forhold til den enkelte kommunes utfordringer for god vaksinasjonsdekning.

Dialogen med kommunene og helsesøstrene er spesielt viktig for at det nasjonale vaksinasjonsregisteret skal gjenspeile vaksinasjonsdekningen.

Gjennom tilbakemeldingene til Helsedirektoratet har instituttet fått bekreftet at utfordringene som påvirker vaksinasjonsdekningen er primært tekniske, og knyttet til de praktiske verktøyene som helsesøstrene er avhengige av; journalsystem, oppdatert og tilgjengelig folkeregister og god og stabil kommunikasjonen mellom journalsystem og SYSVAK.

- De tekniske utfordringene må løses i samarbeid med blant annet journalleverandører, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet for å få til gode løsninger, sier Kongsrud.

Et viktig videre arbeid for Folkehelseinstituttet blir å konkretisere tiltak i forhold til tilbakemeldingene som er kommet fra fylkesmennene.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)

Det er gjort en endring i beregningen av vaksinasjonsdekningen for MMR-vaksine for 16-åringer. Tidligere var man regnet som fullvaksinert med én vaksinedose MMR innenfor siste 9 år, mens man i dag krever to gyldige doser før fylte 16 år.

Statistikken for 2015 er derfor ikke direkte sammenlignbar med tidligere år når det gjelder MMR for 16-åringene (født 1999). Endringen gir en tilsynelatende nedgang på 3 prosent i vaksinasjonsdekningen for MMR sammenlignet med året før. Det er i praksis ingen endring i andel barn som har fått to doser MMR-vaksine.

Stabilt god vaksinasjonsdekning

Tabellen under viser utdrag fra vaksinasjonsdekningen på nasjonalt nivå.

 

Difteri

Meslinger

HPV-infeksjon (jenter)

2-åringer

95 %

95 %

-

9-åringer

93 %

95 %

-

16-åringer

91 %

91 %

79 %

 

Mer informasjon om dekningsstatistikken: