Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Nasjonal HPV-undersøkelse

En enkel urinprøve kan gi viktige svar

Publisert

Spørsmål og svar om HPV-vaksine.
Spørsmål og svar om HPV-vaksine.

I løpet av 2016 vil mange 17-årige jenter (født i 1999) motta invitasjon i posten med spørsmål om å delta i den landsomfattende oppfølgingsundersøkelsen etter innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.


Har du funnet en feil?

Siden 2011 har jenter fra ulike årskull i alderen 17 og 21 år blitt invitert til å delta i undersøkelsene, og mer enn 23 000 jenter har så langt deltatt ved å gi en urinprøve.  Undersøkelsene er en del av oppfølgingen etter innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

I løpet av 2016 vil mange 17-årige jenter (født i 1999) motta invitasjon i posten med spørsmål om å delta i den landsomfattende undersøkelsen.

I undersøkelsen vil vi kartlegge forekomst av humant papillomavirus (HPV) i urinprøver. Hensikten er å få mer detaljert kunnskap om hvilke HPV-typer som finnes i befolkningen, både før og etter innføringen av vaksinen, blant vaksinerte og ikke-vaksinerte jenter for å studere endringer i forekomst og HPV-typefordeling. Det er enkelt for jentene som mottar invitasjon å delta. Det eneste de trenger å gjøre er å sende inn et samtykkeskjema så vil de motta utstyr i posten og kan selv ta en urinprøve som returneres til Folkehelseinstituttet i en ferdig adressert og frankert konvolutt

Infeksjon med humant papillomavirus er svært vanlig i befolkningen. Som oftest går infeksjonen over av seg selv, men i noen tilfeller gir viruset vedvarende infeksjon som kan føre til forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft. Vaksine mot HPV ble derfor innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Vaksinen beskytter mot de mest vanlige kreftfremkallende HPV og tilbys alle jenter i 7. klasse. Det er økende dokumentasjon på at HPV-vaksine også kan beskyttende mot utvikling av forstadier til kreft i andre organsystemer (vulva/ vagina, endetarm).

Foreløpige analyser av urinprøvene fra uvaksinerte årskull viser at det er forskjell mellom årskullene og at forekomsten av HPV hos 17-åringene ligger i området 15-20 %. Analysene viser høyere forekomst hos 21-åringer, hvor om lag 45 % av prøvene er positive for HPV. Dette viser at HPV- infeksjon er vanlig hos unge kvinner.  HPV-typer som inngår i dagens vaksine er vanlig forekommende: HPV16, HPV18 og HPV6 er hyppige, mens HPV11 synes å være mer sjelden. Foreløpige resultater av forekomst av HPV i vaksinerte årskull viser en klar nedgang av vaksinerelaterte HPV-typer sammenlignet med uvaksinerte årskull.

Mer informasjon: