Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ebola-vaksinen bekrefter effekt

Publisert

Bilde av vaksinering
Midt under Ebola-utbruddet i 2015 ble en ny vaksine prøvd ut i rekordfart. .

Midt under ebola-utbruddet i 2015 ble en ny vaksine prøvd ut i rekordfart. Nå foreligger de endelige resultatene, som viser at vaksinen gir beskyttelse mot ebola-virussykdom. Vaksinen tyder på å være trygg både for barn og voksne. Det går fram av sluttresultatene fra studien som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet 23. desember 2016.


– Vi har fått verdens første effektive vaksine mot ebola. Dette kan bli et viktig verktøy for å begrense framtidige ebola-utbrudd, slik at vi slipper epidemier som den i Vest-Afrika i 2014-15. Det sier fagdirektør ved FHI, John-Arne Røttingen, som ledet styringsgruppen for studien.

Effekt på 100 prosent

- Det er svært gledelig at fase 3-studien vi gjennomførte bidro til å kontrollere ebola-utbruddet i Guinea, og at denne nye analysen av dataene fra studien bekrefter de lovende tendensene vi så i de foreløpige resultatene sommeren 2015, sier Røttingen.

Studien har sammenlignet hvor mange som fikk ebola i to ulike grupper – halvparten fikk vaksine umiddelbart, og halvparten fikk vaksine etter 21 dager. Ingen av dem som fikk vaksine umiddelbart ble syke av ebola, mens 23 av dem som mottok forsinket vaksinasjon fikk sykdommen. Dette gir en estimert effekt av vaksinen på 100 prosent, og statistiske beregninger styrker foreløpige data fra i 2015.

Alle fikk tilbud om vaksine

Studien ble gjennomført ved ring-vaksinasjon, som innebærer at man vaksinerer mennesker i en «ring» rundt en person som har fått bekreftet ebolavirus-sykdom. Studie-teamet identifiserte kontaktene til den ebola-syke, og kontaktenes kontakter igjen – som alle ble definert som en ring. Ringene ble så randomisert til enten å bli tilbudt vaksine umiddelbart, eller forsinket – etter 21 dager. Studien sammenlignet så hvor mange som fikk ebola i de umiddelbare ringene med de forsinkede. Dette studiedesignet ble valgt for å kunne vise vaksine-effekt, og samtidig oppfylle det etiske kravet om at alle deltakerne skulle tilbys vaksine.

Sommeren 2015 besluttet en uavhengig komite at randomiseringen skulle stanse, siden de foreløpige resultatene viste god effekt av vaksinen. Samtidig ble det på bakgrunn av nye sikkerhetsdata besluttet å også tilby barn fra 6-17 år vaksinen. Studien fortsatte uten randomisering, og alle deltakerne fikk fra da av tilbud om vaksine umiddelbart. I tillegg ble studien utvidet til å omfatte de siste tilfellene i Sierra Leone.

Flere tusen personer deltok

Mer enn 6 300 personer ble inkludert i den randomiserte delen av studien, delt inn i 51 ringer som fikk umiddelbar vaksinasjon og 47 ringer som fikk forsinket vaksinasjon. I tillegg ble det dannet 19 ikke-randomiserte ringer, med rundt 2 000 deltakere, inkludert 194 barn.

Alle deltakerne ble fulgt opp i 84 dager, halvparten av dem rapporterte om milde bivirkninger de tre første dagene etter vaksinasjon.

Guinea er ett av landene i Vest-Afrika som ble hardt rammet av ebola-epidemien i 2014-15. Mer enn 11 300 mennesker døde av sykdommen i Vest-Afrika, over 2 500 av dem i Guinea.

Nært samarbeid

Studien ble gjennomført i nært samarbeid med helsemyndighetene i Guinea, Verdens helseorganisasjon og Leger Uten Grenser/Epicentre. Den ble finansiert av norsk UD gjennom midler gitt til Norges forskningsråd, samt Wellcome Trust og kanadiske helsemyndigheter. I tillegg investerer Leger Uten Grenser, WHO og Folkehelseinstituttet betydelige midler.

I tillegg til Røttingen deltok også lege Sara Watle, seniorrådgiver Bjørg Nilsson og forsker Gunnstein Norheim i teamet fra Folkehelseinstituttets side.

Jobber videre med temaet

Vaksinen som er prøvd ut er utviklet ved det kanadiske folkehelseinstituttet og lisensiert til legemiddelfirmaet Merck.

- Data fra studien er nå oversendt til Merck, som holder i prosessen videre med legemiddelmyndighetene fram til vaksinen får lisens og markedsføringstillatelse. Nå jobber Coalition of Epidemic Preparedness (CEPI) videre med dette temaet. Vi skal fullføre jobben med å fostre frem en ebola-vaksine, sier Gunnstein Norheim. Anbefalinger om hvordan den skal brukes, bestemmes av WHOs ekspertkomite om vaksinering (SAGE), og implementering bestemmes av helsemyndighetene til det landet den skal benyttes i. Mest sannsynlig vil den bli brukt i ringvaksinasjon ved et nytt ebola-utbrudd, sier Røttingen.