Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

BCG-vaksine BB-NCIPD er unntatt fra krav om markedsføringstillatelse – trenger ikke lenger spesiell søknad ved bestilling

Publisert


Folkehelseinstituttet har i lengre tid kun hatt BCG-vaksine BB-NCIPD tilgjengelig. Vaksinen har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og spesiell søknad har vært påkrevet. Legemiddelverket har nå gitt unntak fra krav om markedsføringstillatelse for denne vaksinen, og skjema "Resept/Rekvisisjon for legemidler uten markedsføringstillatelse" trenger ikke lenger sendes inn.


Har du funnet en feil?

BCG-vaksine BB-NCIPDforeligger i flerdoseampuller (2-pakning, 5-pakning og 20-pakning). Folkehelseinstituttet oppfordrer fortsatt til samordning av BCG-vaksinasjon for å utnytte ampullene best mulig, men instituttet har nå god tilgang på vaksinen, og opphever derfor utleveringsrestriksjonene. Vaksinen kan bestilles til alle med indikasjon, og det er ingen begrensning i forhold til antall pakninger per bestilling.

BCG-vaksine fra BB-NCIPD doseres likt som BCG-vaksine fra SSI: 0,05 ml til barn under 1 år og 0,1 ml til andre. Erfaringsmessig får helsepersonell ut 5-8 spedbarnsdoser fra en ampulle, avhenger av teknikk og erfaring.

  • Hvor mange doser fra en ampulle BCG-vaksine?

Det er fortsatt usikkert når den ordinære BCG-vaksinen fra SSI eventuelt blir tilgjengelig.

  • Tuberkulosevaksinasjon - veileder for helsepersonell
  • Preparatomtale BCG vaccine "BB-NCIPD"
  • Pakningsvedlegg BCG vaccine «BB-NCIPD»