Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Verdens håndhygienedag 5. mai 2016

Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, forebygger infeksjoner i helsetjenesten og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Håndhygiene 2.jpg

Antibiotika er blant de legemidlene som har hatt størst betydning for befolkningens helse. De bidrar til å redusere dødelighet og sykelighet, og mange vanlige prosedyrer innen moderne medisin kan ikke gjennomføres uten tilgang til effektive antibiotika.

Antibiotikaresistens forebygges gjennom redusert og riktig bruk av antibiotika, og ved å forhindre spredning av resistente bakterier mellom personer.

God håndhygiene blant helsepersonell er avgjørende både for å forebygge infeksjoner som vil kunne kreve antibiotikabehandling, og for å forebygge spredning av antibiotikaresistente bakterier 

Siden 2012 har Folkehelseinstituttet sammen med landets fire kompetansesentre for smittevern og representanter for kommunehelsetjenesten, invitert helsetjenesten til å bidra med å markere Verdens håndhygienedag 5. mai.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital laget en film om hvordan bakterier på hendene spres fordi vi ikke kan se dem.

Hensikten med initiativet er å bidra til å opprettholde oppmerksomhet på håndhygiene som vårt enkleste, men viktigste smitteforebyggende tiltak. Man ønsker å legge til rette for systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger, og med dette til økt pasientsikkerhet.  

Arbeidsgruppen har tilrettelagt for aktiviteter som helsetjenesten kan benytte lokalt. I år har nærmeste samtlige av landets sykehus, en rekke sykehjem og andre helsetjenestetilbud meldt seg på til å delta i markeringen.

Hovedfokus for årets markering er publisering av nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene til helsepersonell og en ny temaside om håndhygiene.