Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

1. desember:

#bryttausheten på Verdens aidsdag

Publisert

COLOURBOX9566989.jpg

Solidaritetsdagen for hiv/aids blir markert i flere norske byer. Årets slagord er: #bryttausheten. Hittil i år er det meldt om 184 hivpositive personer i Norge – mot 221 personer i hele fjor.Har du funnet en feil?

Verdens aidsdag, som arrangeres 1. desember hvert år, er en internasjonal solidaritetsmarkering for alle som er berørt av hiv/aids. I Norge markeres dagen av en rekke organisasjoner og enkeltpersoner, blant annet i Bergen, Oslo og Trondheim.

Den norske solidaritetskampanjen markeres i flere sosiale medier, både på forhånd og på selve aidsdagen.

Hivsituasjonen i Norge

Hivsituasjon var forholdsvis stabil på 1990-tallet. Antall påviste tilfeller økte på begynnelsen av 2000-tallet til en topp i 2008 med 299 meldte tilfeller.

– Dette skyldtes i all hovedsak flere hivpositive innvandrere som var smittet i sitt tidligere hjemland før de kom til Norge – og en betydelig økning av smitte blant menn som har sex med menn, såkalt msm, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen i Folkehelseinstituttet.

De siste fem årene har man sett en nedgang i antall diagnostiserte hivtilfeller i Norge til om lag 220–250 meldte tilfeller årlig. Dette skyldes hovedsakelig færre nye hivsmittede innvandrere.

Antallet hivtilfeller blant msm som er smittet i utlandet har økt. Samtidig har man sett at antall msm som smittes i Norge har gått ned de siste årene.

Heteroseksuell smitte blant personer som er bosatt i Norge er fortsatt forholdsvis sjeldent. De fleste i denne gruppen er menn som smittes i utlandet, spesielt i Thailand. Det skjer lite nysmitte blant personer som tar stoff med sprøyter i Norge.

– Hittil i 2016 er det meldt om 184 hivtilfeller i Norge, og det forventes at det ved årets slutt vil være meldt cirka 220 tilfeller. Dette er på samme nivå som i 2015, sier Øivind Nilsen.

Over 6000 er smittet så langt

Folkehelseinstituttet ser at antall hiv-positive msm vil øke noe i forhold til 2015, mens antall heteroseksuelt smittede innvandrere fortsatt vil gå noe ned. For andre grupper antar man at antall påviste hivtilfeller vil endre seg lite sammenlignet med 2015. Totalt er det nå meldt 6027 hivpositive i Norge siden 1984 – 4 079 menn og 1948 kvinner.  

Økt testaktivitet, kondombruk og flere hivsmittede som får effektiv behandling er fortsatt de viktigste forebyggende tiltakene. Når behandlingen gir effekt, blir virus i kroppsvæsker kraftig redusert, slik at den hivsmittede i praksis ikke vil smitte sin partner.