Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Økt forekomst av enterovirusinfeksjoner med alvorlige nevrologiske symptomer i flere europeiske land»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økt forekomst av enterovirusinfeksjoner med alvorlige nevrologiske symptomer i flere europeiske land

Nyhet

Økt forekomst av enterovirusinfeksjoner med alvorlige nevrologiske symptomer i flere europeiske land

Flere europeiske land har i sommer hatt en økning av alvorlige infeksjoner med enterovirus hos barn. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til noen europeiske land. Som alltid er det viktig å ha god håndhygiene på reise. Det har ikke vært økning i Norge. Leger bør være oppmerksomme på mulig enterovirusinfeksjon ved nevrologiske- eller luftveissymptomer.

Foto: Public Health Image Library (PHIL)
Foto: Public Health Image Library (PHIL)

Flere europeiske land har i sommer hatt en økning av alvorlige infeksjoner med enterovirus hos barn. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til noen europeiske land. Som alltid er det viktig å ha god håndhygiene på reise. Det har ikke vært økning i Norge. Leger bør være oppmerksomme på mulig enterovirusinfeksjon ved nevrologiske- eller luftveissymptomer.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det rapporterte antallet av tilfeller i ulike europeiske land er ikke unormalt høyt, men symptomene er mer alvorlige enn det som normalt forekommer ved slik infeksjon.

Spania, Frankrike og Nederland har alle i mindre geografiske områder rapportert om barn og voksne innlagt med symptomer som blant annet encefalitt (hjernebetennelse), meningitt (hjernehinnebetennelse), cerebellitt (lillehjernebetennelse), facialisparese (lammelse i ansiktsnerven), akutt myelitt (ryggmargsbetennelse - acute flaccid myelitis, AFM) og akutte slappe lammelser (acute flaccid paralysis, AFP).

Det har hos mange av disse barna blitt påvist enterovirus som årsak til symptomene, men undergruppe av enterovirus har variert. De hyppigste påviste undergruppene har vært type A71 og D68. Flere av de innlagte pasientene har hatt behov for intensivbehandling. De fleste av disse er i bedring eller er helt restituerte, mens noen få har vedvarende lammelser. 

Om infeksjon med enterovirus

Enterovirus er et vanlig forekommende virus som oftest gir mild sykdom. Hos barn ses ofte symptomer i form av hånd-fot-munn-syke, luftveissymptomer eller mage-tarm-infeksjon med oppkast og diaré, og det er vanlig med små utbrudd i for eksempel barnehager.

  - De fleste tilfeller ses normalt på sensommeren og høsten. Det er beskrevet over 100 forskjellige enterovirus. De vanligste forkommende typene i Norge er coxsackie- og ECHO-virus. Noen typer enterovirus er kjent for å gi mer alvorlig sykdom, blant annet med nevrologiske symptomer som hjernebetennelse (encefalitt), hjernehinnebetennelse (meningitt) akutte slappe lammelser og alvorlige luftveisplager. Disse forekommer sjeldent her i landet, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet. 

Poliovirus er også en type enterovirus, og den eneste typen det finnes vaksine mot. Enterovirus smitter fra menneske til menneske ved  fra tarm til munn eller ved dråpesmitte fra luftveier.

   - Det finnes ikke spesifikk behandling mot enterovirusinfeksjon. Det beste forebyggende tiltak mot slike infeksjoner er alltid å ha en god håndhygiene, spesielt blant barn, sier hun. 

Forekomst i Norge

Folkehelseinstituttet har hittil i år fått meldt 74 tilfeller av enterovirusencefalitt gjennom meldingssystemet for infeksjonssykdommer (MSIS). Til sammenligning ble det i samme tidsperiode meldt 37 tilfeller i 2015 og 106 tilfeller i 2014. Tilfeller er rapport fra hele landet, flest tilfeller er meldt fra Oslo og Bergen. Enterovirus type A71 eller D68 har ikke vært påvist blant de  enterovirusprøvene som hittil i år er undersøkt ved Folkehelseinstituttet. Enterovirusinfeksjoner pleier å vise sesongvariasjon med flest tilfeller på høsten, men i år kan det se ut til at sesongen har startet tidlig.

Prøvetagning ved mistanke om enterovirusinfeksjon

Enterovirus kan påvises i avføring, spinalvæske, materiale fra nasofarynx, og i vesikkelvæske fra utslett med blemmer. Virusmengden er størst i avføringsprøver. Folkehelseinstituttet tar i mot enterovirus-positive prøver fra landets mikrobiologiske laboratorier for dyrkning og typebestemmelse. For slik undersøkelse er det ønskelig med avføringsprøver, men det gjøres også dyrkningsforsøk på spinalvæske. Det kan også være aktuelt med sekvensering. Undersøkelse kan også gjøres hos pasienter uten nevrologiske symptomer.  Folkehelseinstituttet minner også om at det ved nyoppståtte pareser hos barn under 15 år alltid skal tas gjentatt avføringsprøve etter 24-48 timer som et ledd i den norske overvåkingen av polio