Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Nye nasjonale anbefalinger for håndhygiene

Nasjonal veileder for håndhygiene

Håndhygiene er vårt viktigste smitteforebyggende tiltak og forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten pålegger norske helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram med skriftlige retningslinjer og systematisk opplæring i håndhygiene.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med landets fire kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai utarbeidet ny nasjonal veileder for håndhygiene.   

Veilederens formål er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten. Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

Anbefalingene i veilederen gjelder for alt klinisk helsepersonell og helsefaglige utdanningsinstitusjoner.

Den publiserte pdf -versjonen er preliminær. Endelig versjon vil publiseres som e-bok i oktober 2016, i forbindelse med oppdatering av Folkehelseinstituttets nettsider. E-boken vil være et levende dokument som jevnlig oppdateres. Høringsfristen for første versjon av e-boken er satt til 1. august: handhygiene@fhi.no.

Temaside om håndhygiene i helsetjenesten

Temasiden retter seg mot helsepersonell og er et supplement til nasjonal veileder for håndhygiene.  Siden inneholder anbefalinger om håndhygienen i helsetjenesten, informasjons- og undervisningsmateriell, og hjelpemidler for observasjon og kartlegging av etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger.