Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ny studie viser vellykket strategi som bekjemper LA-MRSA i norske svinebesetninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny studie viser vellykket strategi som bekjemper LA-MRSA i norske svinebesetninger

Nyhet

Ny studie viser vellykket strategi som bekjemper LA-MRSA i norske svinebesetninger

Norge har som hittil eneste land i verden implementert en «search and destroy»-strategi mot LA-MRSA i svinebesetninger. Personer som arbeider med svin er hovedkilden for introduksjon av bakterien i landets besetninger. Denne smitteveien har ikke vært påvist tidligere.

gris
Foto: colourbox.com.

Norge har som hittil eneste land i verden implementert en «search and destroy»-strategi mot LA-MRSA i svinebesetninger. Personer som arbeider med svin er hovedkilden for introduksjon av bakterien i landets besetninger. Denne smitteveien har ikke vært påvist tidligere.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Studien har analysert epidemiologiske data innsamlet ved håndtering av LA-MRSA i norske svinebesetninger, fra første funn i 2013 og frem til 2015. I tillegg har forskerne utført genetiske undersøkelser av bakterieisolater fra alle personer påvist med LA-MRSA siden 2008 samt prøver fra alle dyr, mennesker og miljø i de svinegårder som ble rammet av utbrudd i 2013 og 2014. Funnene herfra viser at personer som arbeider med svin er hovedkilden for introduksjonen av LA-MRSA i norske svinebesetninger. Denne smitteveien har ikke vært påvist tidligere. 

- Dette er et funn det er viktig å kjenne til og nødvendig å kontrollere dersom man tar sikte på å holde svinebesetninger fri for denne bakterien – spesielt gjelder det i områder, som Norge, der man har lite eller ingen innførsel av levende griser, sier forsker Petter Elstrøm i Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging.  

Strategiens mål er å hindre at LA-MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger og at det skapes en stor kilde for videre spredning til befolkningen. Denne omfattende kontrollstrategien har hindret videre spredning av LA-MRSA i Norge og det er ikke funnet videre smitte fra dyr eller mennesker på de rammede gårdene og ut til øvrig befolkning. For å hindre smitte fra røktere til svin er det utarbeidet anbefalinger om hvem som bør testes for LA-MRSA før kontakt med husdyrbesetninger.

 - MRSA vil sjelden gi alvorlige infeksjoner hos personer som ellers er friske, men en økende forekomst av MRSA i befolkningen vil bidra til et økt smittepress inn mot sårbare pasienter i helsetjenestene, presiserer Elstrøm.

Overvåking av situasjonen fortsetter

Siden 2014 har det pågått en løpende overvåking av alle svinebesetninger i Norge. Dette utføres av Mattilsynet og Veterinærinstituttet i nært samarbeid med svinenæringen, og overvåkingen fortsetter.

 Veterinærinstituttet: MRSA-overvåkningen av svin viser ingen funn hittil i 2016

- Strategien som innebærer nedslakting av svin i besetninger der LA-MRSA-bakterier påvises, samt desinfisering av driftsbygningene er utformet og satt i verk i nært samarbeid mellom myndigheter og svinenæringa og er et godt eksempel på «One Health» tilnærming, understreker Elstrøm.

Flere forskningsdata kommer

Det arbeides med en ny artikkel som viser effekten av de enkelte kontrolltiltakene som ligger i strategien, men gjennom denne artikkelen er det vist at den norske LA-MRSA strategien så langt har vært en suksess. Norge har som hittil eneste land, klart å stoppe etablering av disse bakteriene i svinebesetninger og dermed hindret videre smitte til befolkningen og helsetjenesten. I andre land med lav forekomst av MRSA i befolkningen, som Danmark og Nederland, har spredningen av LA-MRSA i svinebesetninger bidratt til en kraftig økning av MRSA-forekomst i befolkningen.

Studien er utført i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Statens serum institutt i Danmark. Studien er publisert i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases.

Referanse:


Antibiotikaresistens er i følge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av vår tids største helsetrusler.