Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Nedgang i hivtilfeller i Norge i 2015

Publisert

kondomer
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I 2015 ble det diagnostisert 221 nye hivsmittede i Norge, det er en nedgang fra 249 tilfeller i 2014. Nedgangen ses i helhet blant menn som har sex med menn, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. For de øvrige gruppene er hivsituasjonen lite endret fra 2014.Har du funnet en feil?

– Kondombruk, tidlig diagnostikk og raskest mulig effektiv hivbehandling er fortsatt de viktigste forebyggende tiltakene, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Laveste på 10 år

Antall meldte hivtilfeller i 2015 er det laveste på 10 år. Av de 221 hivtilfellene som ble meldt i 2015, var det 145 menn og 76 kvinner. Totalt er det nå diagnostisert 5843 hivpositive i Norge, 3 948 menn og 1 895 kvinner. Rapporten viser videre at:

  • Det er en markant nedgang i meldte hivtilfeller blant menn som har sex med menn.
  • Økningen i antall nyankomne asylsøkere i 2015 har ikke resultert i økning av totalt antall meldte hivtilfeller sammenliknet med tidligere år. 111 av de 221 tilfellene som ble meldt i 2015, var innvandrere som var smittet før ankomst Norge.
  • Antall heteroseksuelle menn som smittes i utlandet, spesielt i Thailand, viser ingen tegn til å avta.
  • Blant norskfødte kvinner, ungdom og personer som tar narkotika med sprøyter, er det fortsatt en stabil, lav hivforekomst. 

 

Tabell 1. Hivinfeksjon meldt MSIS 1984-2015 etter diagnoseår og smittemåte

 Smittemåte

Før 2011

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

%

 Heteroseksuell

 2386

155

142

124

130

138

3075

52,6

   - smittet mens bosatt i Norge

 748

46

46

31

47

52

970

 

   - smittet før ankomst Norge

 1638

109

96

93

83

86

2105

 

 Homoseksuell

 1454

97

76

98

107

70

1902

32,6

 Sprøytebruk

 575

10

11

8

7

8

619

10,6

 Via blod/blodprodukter

 47

0

0

0

1

0

48

0,8

 Fra mor til barn

 64

4

7

1

3

2

81

1,4

 Annen/ukjent

 103

2

6

3

1

3

118

2,0

 Totalt

 4629

268

242

234

249

221

5843

100,0

Smitte blant menn som har sex med menn

Det ble i 2015 påvist 70 hivtilfeller blant menn som har sex med menn. Dette er en betydelig nedgang fra de 107 hivpositive som ble meldt i denne gruppen i 2014. Nedgangen ses både blant norskfødte og innvandrere. Blant norskfødte menn som har sex med menn, er hivtallene nær halvert siden 2011. Andelen hivpositive menn med innvandrerbakgrunn som har sex med menn, har økt de siste årene og utgjør om lag halvparten av de meldte tilfellene blant menn som har sex med menn. Av de som ble diagnostisert i 2015 i denne gruppen, ble 54 prosent smittet i Norge.

Det er for tidlig å si om nedgangen representerer starten på en mer varig trend med redusert hivsmitte hos menn som har sex med menn. Tidligere er det ofte observert en nedgang i meldte hivtilfeller hos menn som har sex med menn etter et år med høye hivtall i gruppen.

  - Det er ikke holdepunkter for at nedgangen skyldes redusert risikoatferd. Antall påviste tilfeller av gonoré blant menn som har sex med menn, fortsatte å øke i 2015, og forekomsten av syfilis holdt seg på et vedvarende høyt nivå, noe som tyder på at det fortsatt er mye risikosex blant menn som har sex med menn både i Norge og på utenlandsreiser, sier Nilsen.

  - Den prioriterte forebyggingsstrategien blant menn som har sex med menn de senere årene både i Norge og mange andre land med økt hivtesting i de mest risikoutsatte miljøene og rask behandling av smittede, kan være det vi ser effekten av, avslutter Nilsen. 

Smitte blant heteroseksuelle

Blant heteroseksuelt smittede som er bosatt i Norge, økte hiv-tallene både i 2014 og 2015. Det er fortsatt norske menn som har ubeskyttet sex i utlandet som dominerer i denne gruppen. Smitte i Thailand alene representerer halvparten av all heteroseksuell hivsmitte blant norske menn. Forekomsten av hiv blant norske kvinner er fortsatt lav og preges som tidligere av smitte fra fast partner i Norge.

I 2015 ble det diagnostisert 86 nye hivtilfeller blant personer som kommer til Norge som asylsøkere eller familieinnvandrere, 60 kvinner og 26 menn, mot 83 tilfeller i 2014. Flertallet i denne gruppen kommer som tidligere fra Afrika, særlig fra land på Afrikas horn og Nigeria. Fra Asia er som tidligere de fleste thailandske kvinner.

Selv om innvandrere fra områder med høy forekomst av hiv fortsatt utgjør den største hivgruppen i Norge sammen med menn som har sex med menn har antall årlig påviste hivpositive gått ned de siste årene i forhold til toppen i 2008.

Figur 1Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984-2015 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper.

HIIV_risikogrupper.
HIIV_risikogrupper.

 Les mer om hivsituasjonen i årsrapport for 2015