Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Massevaksinasjon mot gulfeber i Angola og Den demokratiske republikken Kongo

Gulfeberutbruddet i Angola og Den demokratiske republikken Kongo (DRK) pågår fortsatt. Alle reisende til de berørte områdene og andre områder hvor gulfeber kan forekomme bør vaksineres.

Hetteglass med sprøyte
Hetteglass med sprøyte. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Risikoen for at reisende som er gulfebervaksinerte kan bli smittet anses som svært liten, og det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til de berørte områdene dersom man er vaksinert mot sykdommen.

Massevaksinasjon pågår i berørte land

Verdens helseorganisasjon (WHO) koordinerer i samarbeid med helsemyndighetene i Angola og DRK rundt 50 globale partnere for å vaksinere mange millioner mennesker mot gulfeber. Massevaksinasjonskampanjer har allerede nådd mer enn 13 millioner mennesker i Angola og 3 millioner i DRK. Vaksineringen har vært avgjørende for å stoppe spredningen av utbruddet. Noen områder har fortsatt høy risiko og vaksinasjonskampanjer planlegges nå for hovedstaden Kinshasa i DRK og langs landets grense mot Angola.

På grunn av mangel på vaksine planlegges det nå en massevaksinasjonskampanje der en femtedel av vaksinens standarddose gis som en kortsiktig nødløsning for å ha nok vaksine til så mange mennesker som mulig. Denne metoden ble anbefalt av WHOs «Advisory Group on Immunisation» fordi det er vist at lavere doser beskytter effektivt mot sykdommen i minst 12 måneder, og sannsynligvis mye lengre. Denne strategien vil beskytte folk mot gulfeber og bidra til å stoppe utbruddet.

Epidemiologisk bilde

Helsemyndighetene i Angola og Verdens helseorganisasjon meldte 21. januar 2016 om et begynnende utbrudd av gulfeber i landet. Utbruddet spredte seg i løpet av mars og april 2016 til DRK.

I Angola, per 4. august, har totalt 3 867 mistenkte tilfeller blitt rapportert, hvorav 879 er bekreftet. Totalt rapporterte dødsfall er 369. Bekreftede tilfeller er rapportert i 16 av 18 provinser. Ingen bekreftede tilfeller har blitt rapportert i juli eller august. Selv om utbruddet i Angola er i tilbakegang, kreves det fortsatt en høy grad av smitteovervåkning i hele landet.

I DRK  er det per 8. august meldt om 2 269 mistenkte sykdomstilfeller hvorav 74 er bekreftet som gulfeber. Det er rapportert 16 dødsfall. Utbruddet har spredt seg til nye provinser i løpet av de siste ukene og det er sannsynlig at utbruddet fortsatt sprer seg til andre områder på grunn av myggens høye aktivitet og lav immunitet i befolkningen.

Vaksinering mot gulfeber til reisende til berørte områder og andre områder hvor gulfeber kan forekomme

Vaksinasjon er det beste forebyggende tiltaket mot gulfeber. Én enkeltdose gir beskyttende antistoffer hos 99 % av de vaksinerte fra én uke etter vaksinasjon. Beskyttelsen varer livet ut. Bivirkninger for denne vaksinen er oftest svært milde. Internasjonalt gulfebersertifikat kreves for alle reisende over 9 måneder som ankommer områder hvor gulfeber kan forekomme, inkludert de aktuelle berørte områdene. Vaksinasjonssertifikatet kan bare skrives ut av autoriserte vaksinatører. Sertifikatet blir gyldig 10 dager etter vaksinasjon og varer livet ut ved reise til de berørte områdene. Ved kontraindikasjon for vaksinasjon bør den reisende få med seg en attest på at vaksinasjonen av medisinske grunner ikke er utført. Vaksine er tilgjengelig og kan bestilles fra Folkehelseinstituttet. Mer informasjon:

Gulfebervaksinasjon - veileder for helsepersonell

Andre forebyggende tiltak

Gulfeber overføres via mygg. Beskyttelse mot myggstikk i form av tildekking med klær og bruk av myggnett og myggmidler er derfor viktige forebyggende tiltak. Dette gjelder også for de vaksinerte med tanke på andre myggoverførte sykdommer i området, for eksempel malaria og denguefeber.

Personer som nylig har oppholdt seg i Angola eller DRK bør søke lege ved symptomer som kan være forenlige med gulfeber.

Bakgrunn for utbruddet

Siste tiårene er det blitt rapportert et økende antall utbrudd i afrikanske storbyer som skyldes urbanisering med dårlige sanitære forhold og et økende avfallsproblem. I tillegg har mange innbyggere ikke tilgang til rennende drikkevann og oppbevarer drikkevann i beholdere som gir gode klekkingsforhold for gulfebermyggen Aedes aegypti.

Om gulfeber

Gulfeber er en alvorlig infeksjonssykdom forårsaket av gulfeberviruset som overføres via myggen Aedes aegypti. Årlig rapporteres 130.000 gulfebertilfeller i verden, med 44.000 dødsfall. De alle fleste tilfeller (90 %) forekommer i Afrika. Sykdomsforløp kan variere fra milde symptomer til alvorlig, dødelig sykdom. Sykdommen starter vanligvis med raskt innsettende feber, skjelvinger, hodepine, muskelsmerter, kvalme og oppkast. Ikterus (gulsott) er lite framtredende i det tidlige stadiet. De fleste smittede blir symptomfrie etter 3-4 dager. Omlag 15 % av de syke vil etter en kort forbedringsfase gå over i en forgiftningsfase (såkalt toksisk fase) med utvikling av alvorlige symptomer som økende gulsott, nyresvikt og blødningstendens. Cirka halvparten av de smittede som utvikler en toksisk fase vil dø i løpet av 10-14 dager.