Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015

Publisert Oppdatert

Par i seng føtter
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I 2015 ble det diagnostisert 25 207 tilfeller av klamydia i Norge. Av disse var 13 tilfeller en variant av klamydiabakterien kalt lymfogranuloma venerum (LGV). Bruk av kondom forebygger smitte.Har du funnet en feil?

NB Tallene i saken er oppdatert 14/10.

Klamydia smitter ved ubeskyttet sex og er i dag den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge.

Klamydia

Som tidligere år var 60 prosent av de diagnostiserte i 2015 kvinner og aldersgruppene under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfellene. Flest tilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år både hos kvinner og menn. Den rapporterte forekomsten av klamydia i Norge var høyest i Troms og Oslo.

Figur 1. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere i Norge meldt MSIS 1990-2015

– Tallene gjenspeiler i stor grad hvem som velger å teste seg og ikke nødvendigvis den reelle fordelingen av klamydia i befolkningen, sier avdelingsdirektør Hilde Kløvstad i avdeling for tuberkulose, blod og seksuell smitte i Folkehelseinstituttet.

Fra 2014 til 2015 var det en 1,6 prosent økning i antall diagnostiserte med klamydia. Denne økningen kan i stor grad tilskrives økt testaktivitet. I 2015 ble 324 734 personer undersøkt for klamydia i Norge, en 9,8 prosent økning i antall undersøkte sammenlignet med 2014. Andelen blant de undersøkte som fikk påvist en klamydiainfeksjon i 2015 var 7,8 prosent mot 8,5 prosent i 2014.

Klamydia kan behandles med antibiotika, men ubehandlede infeksjoner kan hos et fåtall medføre komplikasjoner som bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren, infertilitet og kroniske underlivssmerter. Det er ikke kjent hvor stor risikoen er for komplikasjoner som følge av ubehandlet klamydia.

Lymfogranuloma venerum (LGV)

LGV er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes smitte med en annen serotype (L1, L2, L3) av klamydiabakterien enn den vanlige klamydiainfeksjonen.

Siden 2013 har det vært en nedgang i antall diagnostiserte tilfeller av LGV i Norge - fra 26 tilfeller i 2013 til 13 tilfeller i 2015. Alle de 13 tilfellene diagnostisert med LGV i 2015 var menn, og det er grunn til å tro at tilfellene hovedsakelig var blant menn som har sex med menn. Median alder var 42 år (min 28-max 60) og de fleste var bosatt i Oslo-området.

Symptomer på LGV er vanligvis sår på kjønnsorganer eller ved endetarmen, etterfulgt av lymfeknutesvulster i lysken eller anorektalt syndrom (rektale smerter og kløe og blodig utflod fra anus) i løpet av noen uker. Ubehandlet kan LGV medføre fisteldannelser, abscesser og kronisk lymfeobstruksjon.

Leger bør være oppmerksom på LGV hos mannlige pasienter som har sex med menn. Standard behandling ved genital klamydia er ikke tilstrekkelig ved LGV. Ved positivt funn av rektal klamydia bør prøven derfor undersøkes videre for LGV (dvs. serotype L1, L2 eller L3).  Slik serotyping utføres foreløpig kun ved Fürst medisinske laboratorium og St. Olavs hospital i Trondheim, samt ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Bruk kondom

Viktige tiltak for forebygging og kontroll av klamydia inkludert LGV er økt kondombruk, målrettet testing og behandling og smittevernveiledning og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle. Bruk av kondom forebygger smitte.

– Det viktigste man kan gjøre for å beskytte seg selv og sin seksualpartner mot klamydiainfeksjoner er å bruke kondom, sier Kløvstad.

Les mer om klamydia- og LGV i Norge:

Se kortfilmen Om mann og mus. Målgruppen er ungdom og kan brukes i undervisning og spredning på sosiale/digitale medier. Filmen viser kondom som et smart valg, og budskapet er kort og godt: Bruk kondom!