Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Dyresykdommen CWD (skrantesjuke) skal kartlegges

Publisert

Colourbox.com
Colourbox.com

Mattilsynet har startet kartlegging av dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) etter funn av denne prionsykdommen blant elg og reinsdyr. Sykdommen har aldri vært påvist overført til mennesker. Som et føre-var prinsipp vil kjøtt fra dyr som tester positivt for CWD ikke gå til konsum.


Mattilsynet legger opp til et kartleggingsprogram hvor de totalt vil teste ca 15.000 hjortedyr i år. I tillegg til dyr som testes i kartleggingsprogrammet i forbindelse med høstjakten, er det svært viktig at jegere og andre som ferdes i naturen sier fra til Mattilsynet dersom de observerer syke eller døde hjortedyr. Det vil være til god hjelp for å få en oversikt over hvor utbredt sykdommen er i Norge. 

Om CWD

CWD er en prionsykdom som rammer sentralnervesystemet hos hjortedyr hovedsakelig i Nord-Amerika hvor det er påvist hos mulhjort, hvithalehjort og elk (wapiti). Sykdommen ble først gang beskrevet i 1967 og anerkjent som en prionsykdom i 1978. Sykdommen smitter mellom hjortedyr, men det er ikke vist at CWD kan overføres til eller forårsake prionsykdommer hos mennesker. Inkubasjonstiden hos dyr er lang, trolig rundt to år, og sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr. Diagnosen stilles gjennom påvisning av prionprotein CWD i hjerneprøver fra døde dyr. I april 2016 ble CWD påvist hos en norsk fjellrein i Sogn og Fjordane. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og første gang sykdommen globalt ble påvist hos reinsdyr. Det er i tillegg påvist CWD hos to elger i Selbu-området i mai og juni 2016.

Prionsykdom skyldes at et av kroppens egne proteiner, prionproteinet omdannes til en unormal form.  Dette proteinet er mer resistent overfor kroppens enzymer, slik at det ikke brytes ned, men akkumuleres i sentralnervesystemet og gir sykdom.