Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Straffbarhetsgrenser for åtte nye rus- og legemidler i trafikken

I 2012 innførte Norge straffbarhetsgrenser i trafikken for 20 ulike narkotiske stoffer og rusgivende legemidler. Den 1. februar 2016 utvides lovgivningen ved at ytterligere åtte rus- og legemidler inkluderes.

Trafikk.jpg

Forskrift om faste konsentrasjonsgrenser for andre rusgivende stoffer enn alkohol revideres. De åtte  rus- og legemidlene det nå settes straffbarhetsgrenser i trafikken for er: Bromazepam, desmetyldiazepam, etizolam, klobazam, lorazepam, triazolam, oksykodon og metylfenidat.

- Det viktigste resultatet av revisjonen, er at lovgivningen  har vist seg å fungere slik vi håpet før systemet ble innført. Forskriften har ført til om lag 35 prosent reduksjon i antall sakkyndige uttalelser for trafikksakene. Det vil si at håndteringen av disse sakene i retten har blitt enklere, sier Vigdis Vindenes, avdelingsdirektør for rusmiddelforskning og metodeutvikling på Folkehelseinstituttet.

Til sammen er det nå fastsatt straffbarhetsgrenser for 28 ulike rus- og legemidler. For 22 av disse, er det fastsatt straffeutmålingsgrenser tilsvarende grensene for 0,5 promille alkohol og 1,2 promille alkohol.

De nye faste grensene gjelder fortsatt ikke der legemidler er inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege eller for stoffer som ikke er oppført på listen. I disse tilfellene skal det fortsatt gjøres en individuell sakkyndig vurdering.

  • Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken
  • Forskrift om endring i forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. (Forskrift om faste grenser, Lovdata)
  • Relaterte saker