Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste år

Publisert Oppdatert


Rusmiddelbruk på arbeidsplassen forekommer sjelden. Men 25 prosent av deltakerne i en ny studie fra Folkehelseinstituttet rapporterer om bakrus eller sløvhet på jobben i løpet av siste år, som følge av drikking dagen før.


Har du funnet en feil?

Forskerne fant at 5,2 prosent av deltakerne hadde brukt beroligende eller sløvende legemidler i løpet av de siste to døgn og at 1,4 prosent hadde brukt narkotika. 17 prosent hadde brukt alkohol det siste døgnet.

Andre funn i studien var:

  • Fem prosent hadde vært borte fra jobben på grunn av drikking i løpet av siste år.
  • Bruk av narkotika og stort alkoholinntak som førte til bakrus eller sykefravær var mye vanligere blant ansatte i utelivsbransjen enn blant ansatte i andre bransjer, og minst vanlig blant helsearbeidere.
  • Bruk av beroligende eller sløvende legemidler var vanligst blant helsearbeidere og transport- og lagerarbeidere.
  • Stort alkoholinntak, sykefravær på grunn av drikking og bruk av narkotika var vanligere blant menn enn blant kvinner.

Om studien 

I denne undersøkelsen har FHI, inkludert det tidligere rusforskningsinstituttet SIRUS, undersøkt rusmiddelbruk blant arbeidstakere ved hjelp av analyse av spyttprøver i kombinasjon med selvrapporterte opplysninger. Påvisning i spyttprøvene er sikker indikasjon på nylig bruk av de aktuelle stoffene, det vil som oftest bety bruk innen de siste 12-48 timene.

Bruk av rusmidler blant norske arbeidstakere har tidligere blitt undersøkt ved spørreundersøkelser og intervjuer. En svakhet med slike undersøkelser er underrapportering av rusmiddelbruk.

Deltakerne fylte ut et prøveskjema og avga en spyttprøve som ble analysert for alkohol, seks narkotiske stoffer og 12 beroligende legemidler.

Totalt var det 2437 deltakere i studien. De arbeidet innen åtte bransjer: Helsevesenet, finansnæringen, industri, transport og lager, utelivsbransjen, offentlig administrasjon, media og forskning.

Det deltok 21 firmaer i studien, og Statens vegvesen ga tillatelse til å inkludere tungtransportsjåfører ved Vegvesenets kontrollstasjoner for tunge kjøretøyer.