Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Bilførere ruser seg like mye som før

Publisert


Alkohol, cannabis og amfetamin påvises fortsatt hyppigst i blodprøver fra bilførere som er mistenkte for påvirket kjøring. Forekomsten er på omtrent samme nivå som tidligere år. Selv om Ecstacy-forekomsten er lav, har den økt kraftig og er den høyeste på mange år. Det viser tall fra Folkehelseinstituttets rusmiddelrapport for 2015.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Resultater fra rapporten viser:

  • Alkohol (etanol), cannabis (THC), amfetamin, klonazepam (virkestoff i Rivotril), metamfetamin og diazepam (virkestoff i Valium og Vival) er fortsatt de hyppigste påviste rusmidlene.
  • Amfetamin er påvist hyppigere enn metamfetamin, som i 2014.
  • Antall saker med ecstacy (MDMA ) er det høyeste siden 2003.
  • Det er påvist flere nyere rusmidler, som syntetiske cannabinoider og andre NPS (nye psykoaktive stoffer), selv om frekvensen for de enkelte stoffene er lav.
  • Antall saker med kokain har økt. Dette gjelder spesielt Oslo, Akershus og Østfold.

Nesten 8000 saker med blodprøve

I 2015 ble det utført rusmiddelanalyser i 7986 saker ved Folkehelseinstituttet (FHI) hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. I tillegg kommer over 2000 pusteprøver for alkohol som politiet har tatt lokalt med bevisinstrumentet Evidenzer Mobile 240.

I cirka 2000 av sakene som ble sendt inn til FHI, ble blodprøvene kun analysert for alkohol. Dette er en nedgang fra omtrent 2300 rene alkoholsaker året før.

Antall pusteprøver fra politiet er samtidig gått opp fra rundt 1850 til 2160. Det totale antall alkoholprøver er derfor omtrent det samme i 2015 som i 2014.

Nesten 6000 saker med analyse av både alkohol og andre stoffer 

I 5989 av sakene ble det utført analyse for både alkohol og over 40 forskjellige rusgivende legemidler og narkotiske stoffer. Dette er en økning fra 2014 da det var cirka 5860 tilsvarende saker. I snitt ble det påvist cirka tre ulike stoffer i samme blodprøve.

I sakene hvor kun alkohol ble analysert, var 97 prosent av prøvene positive. I saker hvor både alkohol, rusgivende legemidler og narkotiske stoffer ble analysert, inneholdt 93 prosent av blodprøvene ett eller flere av disse stoffene.