Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Påvirker barns omsorgsbehov mors yrkesdeltakelse?

Ved hjelp av 40 000 mødre har Folkehelseinstituttet undersøkt om småbarnsmødres yrkesdeltakelse blir påvirket av at barnet har særlige omsorgsbehov.

www.colourbox.no
www.colourbox.no
Studien viser at blant mødre som var i arbeid før de fikk barn er flere kvinner ute av arbeid 3 år etter fødselen dersom barnet har moderate eller betydelige omsorgsbehov:

  • Blant mødre som mottar stønad for barn med moderate og betydelige omsorgsbehov er henholdsvis om lag 25 og 35 prosent ute av arbeid når barnet er 3 år.
  • Om lag 1 av 6 mødre med normalt utviklende barn er ikke lenger i arbeid når barnet er 3 år. 
  • Blant mødre som mottar hjelpestønad for milde omsorgsbehov for barna finner forskerne ingen forskjell fra referansegruppen.

Kan påvirke mors inntektsutvikling

Forskerne justerte for en lang rekke bakenforliggende forhold som kunne ha forklart sammenhengen, slik som utdanning, egen helse og familieøkonomi, men resultatene var uendrete.

- Funnene viser at det å ha omsorg for barn med større enn normale omsorgsbehov påvirker mors muligheter til å delta i arbeidslivet på lik linje med andre mødre i tidlige barneår, sier Lars Johan Hauge ved Folkehelseinstituttet, forsker og hovedansvarlig for studien.

Studien har bare fulgt mors sysselsetting til barnet er 3 år. Likevel antyder resultatene at dette kan ha større konsekvenser på sikt, da småbarnsperioden er en tid da kvinner etablerer seg på arbeidsmarkedet, får økt kompetanse og legger grunnlag for videre utvikling i yrkeslivet.

- Vi kan anta at dette også vil påvirke mors inntektsutvikling og pensjon på lengre sikt, sier Hauge.

Solid studie

Folkehelseinstituttet (FHI) har sammen med eksterne forskere brukt informasjon fra mødre i FHIs Mor- og barnundersøkelse (MoBa). De om lag 40 000 kvinnene ble fulgt fra før fødselen til 3 år etter, der alle kvinnene var i arbeid før de fikk barn. Informasjonen om mødrene ble koblet opp mot registerinformasjon på mors sysselsetting og barns bruk av hjelpestønad på grunn av særlige omsorgsbehov.

Studien er blant de største gjennomført på dette feltet.

- Det er en helt klar styrke at vi har mulighet til å sammenlikne mødre til barn både med og uten særlige omsorgsbehov, sier Hauge.

Studien er også blant veldig få som har benyttet et objektivt mål på barns omsorgsbehov framfor foreldrerapportert informasjon som er det vanligste.

Referanse: Lars Johan Hauge, Tom Kornstad, Ragnhild Bang Nes, Petter Kristensen, Lorentz M. Irgens, Leif T. Eskedal, Markus A. Landolt, Margarete E. Vollrath: The Impact of a Child’s Special Health Care Needs on Maternal Work Participation during Early Motherhood - Paediatric and Perinatal Epidemiology

  • Relaterte saker