Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Systematisk oversikt

Skolebaserte gruppetiltak kan hjelpe barn og unge etter samlivsbrudd

Barn og unge som har opplevd samlivsbrudd kan ved hjelp av undervisning og mestringsstøtte få en bedre forståelse av bruddet og noen færre angstsymptomer. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Opplæring ved skillsmisse.jpg

Forskere ved Folkehelseinstituttet har oppsummert forskning om effekter av gruppetiltak for barn og unge som opplever samlivsbrudd. Den systematiske oversikten inkluderte 21 studier. 

- De skolebaserte tiltakene benyttet strategier som undervisning, oppbygging av støtte og mestringstrening gjennom øvelser i problemløsning for å gi barna en bedre forståelse av situasjonen, og aksept og tilpasning til endringer i forbindelse med samlivsbruddet, forklarer seniorforsker Louise Forsetlund ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Utfall som ble målt var barns selvbilde, holdninger og oppfatninger, angst- og depresjonssymptomer og tilpasning til situasjonen rundt samlivsbruddet. Foreldres og læreres oppfatninger av barna ble også målt.

Mindre angst

- Dokumentasjonen viste at barn som har deltatt i gruppetiltak muligens opplever færre angstsymptomer og har en bedre tilpasning til situasjonen rundt samlivsbruddet, sier Louise Forsetlund.

Det er imidlertid usikkert om gruppetiltak påvirker barns selvbilde, depresjonssymptomer eller oppfatninger om og holdninger til samlivsbruddet. Når det gjelder foreldrene, oppfatter de muligens at barnas sosiale atferd, problemløsningsferdigheter og hvilke følelser de har i forbindelse med samlivsbruddet som forbedret. Lærere for barn som har deltatt i gruppetiltak kan oppfatte at barna fungerer bedre på noen områder i skolesammenheng.

Usikkerhet

Det er derimot usikkert om gruppetiltak fører til at foreldrene oppfatter barnas grad av atferdsproblemer og emosjonell fungering som forbedret. - Det er også usikkert om lærere oppfatter barnas grad av problematferd, skolefravær og faglige prestasjoner som forbedret.

– Resultatene for samme utfall kunne variere mellom studiene og kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert som fra lav til svært lav, noe som understreker usikkerheten, avslutter Louise Forsetlund.