Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Psykometrisk vurdering

Sjekkliste for psykiske lidelser har god kvalitet

Publisert

Spørreskjema. Colourbox.com
Spørreskjema. Colourbox.com

I psykisk helsevern benyttes ofte en sjekkliste med 90 spørsmål for å kartlegge symptomer på psykiske lidelser. Den norske utgaven av dette verktøyet, «Symptom Checklist-90-R», har god kvalitet og er godt tilrettelagt for bruk i Norge. Det viser en vurdering fra Folkehelseinstituttet.


Psykometrisk vurdering

Gjøres for å undersøke hvor nøyaktige og gyldige tester og kartleggingsverktøy er i
diagnostisering og vurdering av hjelpebehov.


Har du funnet en feil?

Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) inneholder 90 spørsmål om symptomer på psykiske lidelser. Personen selv angir i hvor stor grad symptomene er til stede. Helsepersonell analyserer så personens svar. Resultatene fra en SCL-90-R-undersøkelse kan deles inn i skalaer som beskriver symptomnivå generelt eller i skalaer knyttet til psykiske lidelser eller problemområder, for eksempel symptomer på depresjon eller ofte å føle angst i møte med andre mennesker.

Godt validert skjema

En gruppe gikk gjennom resultater fra 28 norske studier som hadde brukt skjemaet på personer både med og uten kjente psykiske lidelser og pasienter som var i behandling innen psykisk helsevern. De fant at skjemaet har god kvalitet og konkluderer med at:

Den norske utgaven av Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) er et godt validert skjema for kartlegging av symptomer på psykiske lidelser.

- Skjemaet er godt tilrettelagt for bruk i Norge og denne vurderingen gjør oss tryggere på at symptomer som avdekkes ved bruk av SCL-90-R, gir et godt bilde på personens symptomnivå, sier seniorrådgiver Johan Siqveland ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Begrensninger i klinisk bruk

- Skjemaet gir først og fremst et overordnet bilde av personens symptomnivå og har noen begrensninger i klinisk bruk. Funn fra en SCL-90-R-undersøkelse kan ikke brukes direkte i diagnostiske vurderinger, avslutter Johan Siqveland.

Vurderingen av SCL-90-R er gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.