Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Virksomhetsoverdragelse av Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus

Publisert


Regjeringen har besluttet at Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag skal virksomhetsoverføres til Oslo universitetssykehus. Ordinær drift i området i Folkehelseinstituttet opprettholdes gjennom hele 2016, og det tas sikte på en overføring fra 01.01.2017.


Har du funnet en feil?

I praksis betyr overdragelsen at ansvaret for de rettsmedisinske fagene overføres til Oslo universitetssykehus (OUS), og dermed at arbeidsforholdet for alle områdets medarbeidere overføres til OUS som ny arbeidsgiver. Det legges foreløpig ikke opp til fysiske flyttinger for medarbeiderne.

Årsaken til overdragelsen er at rettsmedisinske fag i dag samarbeider tett med mange fagområder på Oslo universitetssykehus og deler flere lokaler. Regjeringen mener at en sammenslåing vil legge til rette for tettere faglig samarbeid, økt tilgang til medisinsk og teknologisk kompetanse, moderne utstyr og en mer effektiv utnyttelse av infrastruktur og lokaler.

- For Folkehelseinstituttet betyr dette at vi mister fagkompetanse på flere folkehelseområder. Samtidig ser jeg at beslutningen er velbegrunnet og virker klok, sier Camilla Stoltenberg, administrerende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet vil i tiden framover ha tett dialog med Oslo universitetssykehus om planlegging og forberedelser av overdragelsen.

- Vi skal gjennomføre dette på en måte som gjør overgangen smidig for våre oppdragsgivere og medarbeidere, sier Stoltenberg.

- Folkehelseinstituttet ønsker å fortsette det gode samarbeidet med forskere og andre på Rettsmedisinske fag. Vi vil fortsette å kombinere kompetanse og ressurser, og jobbe på tvers av institusjonene.