Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Nye retningslinjer for MoBa

Publisert Oppdatert

Know the rules.jpg

Det har blitt utarbeidet nye retningslinjer for tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa. Alle prosjektledere må sette seg inn i de reviderte retningslinjene.


Det er tre hovedpunkter som er spesielt viktige:

  • Krav om REK-godkjenning for alle typer prosjekter før søknad blir behandlet av MoBa

Våren 2015 endret MoBa praksis når det gjelder utlevering av datafiler. Dette innebærer at alle forskere som ønsker data fra MoBa må ha eget behandlingsgrunnlag (REK-godkjenning) før spørreskjemadata kan utleveres. Det gjelder også for forlengelse av prosjekter, ny datautlevering, tillegg av nye problemstillinger og nye publikasjoner. Nye søknader til MoBa vil ikke bli registrert og behandlet før REK-godkjenning og finansiering foreligger. 

  • Opsjoner gis ikke

Tidligere praksis med å gi opsjon, dvs. reservasjon av problemstillinger mens man for eksempel søker om finansiering, opphører. MoBa kan fortsatt utstede støttebrev til finansieringssøknader med bekreftelse om at problemstillinger faller inn under MoBas formål, og at MoBa er positive til forskningsinitiativet.

  • Eksklusivitet til problemstillinger gis som hovedregel ikke til nye prosjekter, eller ved forlengelse av pågående prosjekter

For nye forskningsprosjekter vil det som hovedregel ikke bli gitt eksklusivitet til problemstillinger. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak: 
• PhD-prosjekter vil fortsatt kunne få eksklusive rettigheter til avgrensede, tydelige problemstillinger i tre år 
• Store sub-kohorter som ABC, ADHD og SOL vil beholde eksklusive rettigheter til særskilte problemstillinger basert på egne innsamlede data, men ikke til dataene i seg selv 
• Prosjekter som finansierer analyser av biologisk materiale vil kunne forhandle om eksklusive rettigheter i en avgrenset tidsperiode for særskilte problemstillinger, men ikke til analysedataene i seg selv 
Det vil være en utfasing av eksklusive rettigheter for pågående prosjekter som allerede har avtale om eksklusivitet. Ved forlengelse av kontraktstiden vil eksklusivitet falle bort.

Tilgangsdokumenter