Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Miltbrannutbrudd i Sverige og Russland

Både i Sverige og sibirske del av Russland pågår utbrudd av miltbrann hos dyr. Reisende som oppholder seg i de berørte områdene bør respektere avsperrede områder og unngå kontakt med syke dyr. Miltbrannutbrudd er vanligvis avgrenset. Hendelsene i Sverige og Russland medfører ingen økt risiko for utbrudd her i landet.

Ku på enga
Colourbox.com

Mennesker kan i sjeldne tilfeller smittes ved direkte kontakt med syke dyr eller spise mat som kommer fra syke dyr.  Miltbrann kan også smitte til mennesker ved at innkapslede bakterier pustes inn, tas opp gjennom sår i huden eller ved at forurenset narkotisk stoff sprøytes inn i blodet. Miltbrann smitter ikke mellom mennesker. Direkte smitte til mennesker fra jordsmonn forurenset med miltbrannsporer skjer svært sjeldent. Sykdommen behandles med antibiotika.   

Råd reisende til de berørte områdene i Sverige og Russland

Reisende til de berørte områdene må respektere avsperringer som er opprettet på stedet.  All kontakt med syke dyr i området bør unngås. Unngå å spise kjøtt som ikke er varmebehandlet. Det er ikke risiko for smitte gjennom matvarer fra friske dyr i de berørte områdene. Det er ikke grunnlag for å fraråde reise til de berørte områdene.  Det finnes en vaksine mot miltbrann som brukes i beredskapssammenheng, og denne er ikke anbefalt for vanlig reisende til berørte områder.

Utbruddet i Sverige

Siden begynnelsen av juli 2016 er det påvist miltbrann hos 12 syke dyr i og rundt Omberg.  Omberg ligger i Östergötland på østre side av Vättern.  De fleste dyrene er storfe, men smitte er også påvist hos en død hest og en elg. Områdene hvor de syke dyrene har beitet er avsperret og andre dyr på de rammede gårdene er blitt vaksinert. Det er ikke påvist miltbrann hos mennesker i området. Årsaken og kilden til utbruddet er ukjent.

Utbruddet i Russland

I løpet av sommeren har det i Jamalo-Nenetsk vært et utbrudd av miltbrann hvor det hittil er påvist mer enn 2300 døde reinsdyr. Jamalo-Nenetsk er et distrikt i Russland helt nordvest på den sibirske sletta og genser til Nordishavet. Området ligger langt fra den norske grensen. Utbruddet i Russland er satt i sammenheng med en varm sommer som forårsaker smelting av permafrosten slik at gamle dyrekadavre blir blottlagt. Russiske myndigheter oppgir at nærmere 90 personer er innlagt på sykehus hvorav 8 er bekreftet smittet med miltbrann. Tilfellene har forekommet hos nomadefamilier i området etter kontakt med eller ved å ha spist kjøtt fra syke dyr. Ett barn skal ha dødd av sykdommen.

Bakgrunn for miltbrannutbrudd

Miltbrann forårsakes av den sporeformende bakterien Bacillus anthracis. Miltbrannsporer er svært levedyktig og kan ligge jordsmonnet i flere tiår. Sykdommen forekommer primært hos større planteetere, husdyr som storfe, sau og hest, men også hos ville dyr. Utbrudd blant dyr kan være forårsaket av at gamle dyregraver med miltbrannkadavre blir blottlagt slik at beitende dyr blir eksponert for sporer. Smittede dyr vil i de fleste tilfeller utvikle symptomer som for eksempel blødninger. Ifølge Veterinærinstituttet er situasjonen i Norge gunstig med tanke på miltbrannutbrudd blant dyr da man her i landet tidlig innførte brenning av dyrekadavre, noe som vil drepe miltbrannsporene. Det siste alvorlige utbruddet blant dyr i Norge var i 1937.

Relaterte saker

Eksterne lenker