Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Statistikk

Sykdomsutbrudd i 2015

Årsrapport om utbrudd av smittsomme sykdommer i Norgegir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2015. Rapporten bygger på informasjon fra det nettbaserte systemet for utbruddsvarsling (Vesuv) som inneholder informasjon om utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen og årsaken til utbruddene.

I 2015 mottok Folkehelseinstituttet 172 varsler om mistenkte eller bekreftede utbrudd til Vesuv. Av disse var 117 utbrudd i helseinstitusjoner, 40 var næringsmiddelbårne utbrudd og 15 var andre utbrudd. Halvparten av utbruddene hadde mindre enn 10 sykdomstilfeller. Tallgrunnlaget i rapporten er basert på lovpålagt varsling til Folkehelseinstituttet og rapportering fra Mattilsynet. Mattilsynet har en viktig rolle i oppklaringsarbeidet av de næringsmiddelbårne utbruddene.

Antallet varslede utbrudd har økt i forhold til 2014. Totalt ble 2 567 personer rapportert syke i forbindelse med disse utbruddene. Ved utbrudd i helseinstitusjoner var norovirus, influensa og meticillinresistent Staphylococcus aureus(MRSA) de hyppigst forekommende smittestoffene, med henholdsvis 75, 11 og 10 utbrudd.

Det vanligste smittestoffet angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (13 utbrudd), etterfulgt av Bacillus cereus (4 utbrudd) og Staphylococcus aureus (3 utbrudd).  

Det er viktig å påpeke at rapporten ikke gir det fulle og hele bildet av alle utbrudd i Norge i 2015. Grunnen til dette er fortsatt underrapportering til utbruddsvarslingssystemet. Rask varsling av utbrudd er viktig for at sentrale myndigheter skal kunne se de enkelte utbrudd i både lokal og nasjonal sammenheng og gi råd og informasjon der det er behov.

Rapporten er kun tilgjengelig i elektronisk format.