Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Voldsutsatte kvinner har mer fysiske plager

Kvinner som har vært utsatt for fysisk vold, får ikke bare mer psykiske plager. De får også oftere fysiske plager og sykdommer, viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet.

kvinne naken pupper.jpg
– Vi tror den økte sykdomsrisikoen kan ha med stress å gjøre, sier forsker Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet.

Eberhard-Gran er førsteforfatter på en ny studie om vold og sykdom som omfatter 2730 norske kvinner i alderen 18 til 40 år. Kvinnene svarte på spørreskjemaet anonymt. Spørsmålene omfattet både psykisk og fysisk helse.

Nesten en av seks

Resultatene viser at 18 prosent eller nesten enn en av seks rapporterte at de hadde vært utsatt for fysisk vold i voksen alder. Fire prosent hadde opplevd vold det siste året. 12 prosent hadde blitt presset til samleie og tre prosent hadde blitt tvunget til sex i voksen alder.

De fleste kvinnene som svarte på skjemaet hadde barn, og tre av fire var samboere eller gift.

Mer kroppslig sykdom

Kvinner som hadde vært utsatt for vold gjentatte ganger, hadde tre-fire ganger så høy risiko for kroppslige symptomer og sykdommer som forventet blant kvinner i en normalbefolkning. De som hadde vært utsatt for både fysisk og seksuell vold, hadde fire ganger så mye plager og sykdommer som forventet.

Blant annet hadde kvinnene oftere ”vanlige” sykdommer som astma, migrene, høyt blodtrykk, diabetes, kreft, skjoldkjertel- og urinveislidelser.

Å være offer for vold øker risikoen for psykiske plager som depresjon og angst. Fra andre studier vet en at det er nær sammenheng mellom psykiske plager og kroppslige sykdommer. På samme måte er dårlig økonomi og økonomiske bekymringer forbundet med mer kroppslige plager.

- Men også når vi så bort fra depresjon og dårlig økonomi, fant vi at de voldsutsatte kvinnene hadde mer fysiske sykdommer og plager. Jo flere voldsepisoder kvinnene hadde opplevd, desto flere ulike kroppslige symptomer og sykdommer rapporterte de. Studien viser dermed at vold øker risikoen for fysiske plager og sykdommer - i tillegg til å øke risikoen for psykiske plager, sier forsker Eberhard-Gran.

Stressreaksjoner

Eberhard-Gran tror at disse sammenhengene kan ha med redsel og stress å gjøre.

- Å gå med stadig redsel for nye voldsepisoder, er en kronisk stressituasjon, sier hun.

Annen forskning viser at vedvarende høyt stressnivå kan påvirke ulike organer i kroppen, som hjerte-karsystemet, stoffskiftet og immunsystemet. Det er mulig at også smertefølsomheten endres, og at en blir mer følsom for og oppmerksom på kroppslige symptomer.

- Fastleger bør være oppmerksomme på at vold er forbundet med økt risiko for fysiske symptomer og sykdommer i tillegg til psykiske plager. Hvis man har en pasient med vondt både her og der og i tillegg kanskje både astma og migrene så er det ikke helt feil å lure på om det ligger noe annet bak, sier Eberhard-Gran.

Studien er utført sammen med professor Berit Schei, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, og professor Anne Eskild ved Akershus universitetssykehus og Folkehelseinstituttet. Tidsskriftet Journal of General Internal Medicine har lagt ut studien som en elektronisk publikasjon, før trykking i papirutgaven.