Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Vanedannende legemidler er vanlig blant uføretrygdede

Vanedannende legemidler av typen benzodiazepiner brukes over lengre tid av uføretrygdede, selv om det ikke er anbefalt. Det er særlig kvinner og menn i slutten av 40-årene som bruker dette, viser en studie fra Folkehelseinstituttet, Høgskolen i Hedmark og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

Piller.jpg
Benzodiazepiner er legemidler som brukes som sovemedisin, beroligende middel og mot epilepsi.

Det unike ved denne studien er bruk av nasjonale og komplette registre over legemiddelbruk, Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet, og uføretrygdstatus på individer som inngikk i Folke- og boligtellingen i 2001. Manglende informasjon om uføretrygdstatus var minimal, og uten betydning for resultatet.

Resultater

  • Langtidsbruk av benzodiazepiner blant uføretrygdede var fra 11–13 prosent blant de yngste, med en topp i aldersgruppen 44–49 år hvor en femtedel av alle menn og en fjerdedel av alle kvinner var langtidsbrukere
  • Totalt sett var om lag 15–20 prosent av alle uførtrygdede i studien langtidsbrukere av benzodiazepiner, og uttaksmengden tilsvarer mer enn sporadisk bruk, i tillegg til utstrakt kombinasjonsbruk med andre potensielt vanedannende legemidler
  • Uttaksmengden (definerte døgndoser (DDD)) blant uføretrygdede menn og kvinner tilsvarte at halvparten av langtidsbrukerne hentet ut benzodiazepiner tilsvarende bruk minst annenhver dag gjennom hele året 
  • Langtidsbruken i resten av befolkningen var 6 prosent (blant eldste kvinner) eller lavere

Øker risikoen for at folk fungerer dårlig

Med referanse til nasjonale anbefalinger for bruk av vanedannende legemidler, viser resultatene et stort omfang av et ikke-anbefalt bruk blant uføretrygdede i Norge.

– De negative effektene av benzodiazepiner kan potensielt bidra til en forverring av menneskers funksjonsnivå i dagliglivet. Høy andel langtidsbruk blant de yngste uførepensjonistene bør kanskje gi mest grunn til bekymring: Er benzodiazepin-bruken først etablert, så er sannsynligheten for fortsatt bruk stor gjennom mye av den potensielt arbeidsaktive perioden, sier Ingeborg Hartz, forsker ved Folkehelseinstituttet og Høgskolen i Hedmark.

Tiltak for å få folk tilbake til arbeidslivet har vært et prioritert område for norske myndigheter de senere årene. Et økt fokus på riktigere bruk av potensielt vanedannende legemidler blant uføretrygdede kan være ett av flere tiltak.
Denne studien gir imidlertid ikke svar på hvorvidt langtidsbruken av benzodiazepiner motvirker rehabilitering tilbake til arbeidslivet.

Om studien

Studien inkluderer 2 267 025 deltakere (25–61 år) i Folke- og boligtellingen i 2001, og som fremdeles var i live i 2007. Av disse var 144 184 registrert som uføretrygdede. Informasjon fra Folke- og boligtellingen ble sammenstilt med informasjon fra Reseptregisteret i 2004-2007. Folkhelseinstituttet har ansvar for Reseptregisteret.

Langtidsbruk av benzodiazepiner ble definert som uttak av minst én resept årlig på et benzodiazepin i perioden 2004–2007. I tillegg så vi på volumet av legemiddelbruk, målt ved antall definerte døgndoser (DDD). Måleenheten DDD er den antatt gjennomsnittlige døgndose brukt ved medisinens hovedindikasjon hos voksne.

Hvordan står resultatene til tidligere forskning?

Så langt vi kjenner til er omfanget av langtidsbruk av benzodiazepiner blant uføretrygdede belyst i en svensk studie i 1994. Også den viser at langtidsbruken var langt høyere blant uføretrygdede sammenliknet med resten av den svenske studiepopulasjonen. Det er imidlertid vanskelig å gjøre direkte sammenlikninger med denne studien da langtidsbruk blir definert forskjellig, samt at data på legemiddelbruk i den svenske studien er basert på selvrapportert informasjon.

Om benzodiazepiner

Flere forskjellige benzodiazepiner finnes på det norske markedet i dag. Noen av de mest kjente er diazepam (Vival, Valium, Stesolid), oxazepam (Sobril, Alopam), klonazepam (Rivotril) og flunitrazepam (Flunipam, tidligere også i salg som Rohypnol, nå avregistrert ).