Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Europeisk vaksinasjonsuke 2014

Voksne trenger oppfriskningsvaksiner

Publisert Oppdatert


Fra 22. til 26. april markeres Europeisk vaksinasjonsuke etter initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Vaksinasjon gjennom livet er årets tema. I Norge setter Folkehelseinstituttet spesielt søkelyset på behovet for oppfriskningsvaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.


Betydningen av høy vaksinasjonsdekning i alle aldersgrupper markeres gjennom ulike kampanjer rundt om i Europa. Blir vaksinasjonsdekningen for lav, kan smittsomme sykdommer vi i dag har kontroll over (som polio og difteri) komme tilbake.

Oppfriskningsvaksinasjon

  • Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut.
  • For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene.
  • Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon.
  • Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.

Oversikt over vaksinasjonsstatus i nettjenesten Mine vaksiner

Mine vaksiner er tjenesten der du:

  • Kan sjekke hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år.
  • Kan skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Mine vaksiner viser vaksinasjoner som er registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). For at Mine vaksiner skal være oppdatert, må helsestasjonen, fastlegen eller vaksinasjonssenteret registrere vaksinene du har fått. Vaksinasjonsstedet har meldeplikt til SYSVAK for all vaksinasjon.  Den som vaksineres må imidlertid samtykke til registrering av vaksiner som ikke gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

I fremtiden vil tjenesten gjøre det enklere å holde oversikt over når tiden er inne for å få oppfriskningsdoser av aktuelle barnevaksiner.

Kikhoste, stivkrampe og polio rammer også voksne

Utbrudd av sykdommer som kan forebygges med vaksine viser at såkalte «barnesykdommer» også kan angripe ungdom og voksne, noen ganger med alvorlige konsekvenser. En slik sykdom er kikhoste. Siden 1997 har man i Norge observert en betydelig økning i forekomsten av kikhoste, særlig hos eldre barn og unge. En årsak til dette kan være at ungdom og voksne ikke lenger er beskyttet av vaksinen de fikk som barn.

Stivkrampe skyldes en bakterie som finnes i jordsmonn, både i Norge og i utlandet. De fleste rapporterte tilfeller i Norge de senere årene har vært hos eldre personer med sår / skader som har vært i kontakt med jord. Flere av disse hadde ikke fått stivkrampevaksine som barn. Vaksine mot stivkrampe ble tatt i allmenn bruk på 1950-tallet. Det er anbefalt at voksne og eldre som aldri tidligere har fått stivkrampevaksine, grunnvaksineres med tre doser.  Beskyttelsen mot stivkrampe avtar gradvis etter vaksinasjon. Alle voksne trenger derfor jevnlige oppfriskningsdoser.

Polio var før i tiden en fryktet sykdom, men er nå på grunn av vaksinering utryddet i store deler av verden. Europa ble erklært poliofritt i 2002. For å forhindre at sykdommen kommer tilbake er det viktig at befolkningen er beskyttet. Smitteførende friske personer kan komme til Norge, og ubeskyttede personer kan bli smittet på reiser.