Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Omtale av rapport fra Statens legemiddelverk:

Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2014

Publisert

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

De fleste bivirkninger meldt etter vaksinasjon er milde og forbigående som lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, uvelhet og feber. Det viser Bivirkningsrapporten for 2014 som nylig ble publisert av Statens legemiddelverk. Rapporten oppsummerer meldte bivirkninger etter alle typer medikamenter og et utvalg vaksinebivirkninger omtales i et eget avsnitt.


Har du funnet en feil?

Legemiddelverkets rapport omtaler meldte bivirkninger for alle vaksiner, både de gitt i barnevaksinasjonsprogrammet og de utenfor (for eksempel reisevaksiner). Bivirkninger av vaksiner utgjør en relativt høy andel av det samlede antall bivirkningsmeldinger i 2014 (25 %). Samtidig meldes det en betydelig lavere andel alvorlige bivirkninger for vaksiner enn for andre legemidler. De fleste bivirkningsmeldingene som ble meldt etter vaksinasjon i 2014 gjaldt kjente og forventede symptomer som var milde og forbigående, slik som rødhet, hevelse og smerte på injeksjonsstedet, uvelhet og feber.

Overvåking av bivirkninger

Helsepersonell skal melde enhver mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinasjon til Folkehelseinstituttet. Meldingene blir registrert i den nasjonale bivirkningsdatabasen, og den som melder får tilbakemelding med vurdering av hendelsen og råd for videre vaksinasjon. Videre sendes informasjonen til den europeiske bivirkningsdatabasen (EudraVigilance), til WHOs internasjonale bivirkningsdatabase og til produsenten. Privatpersoner kan også selv melde mistanke om bivirkninger via skjema på Legemiddelverkets nettsider.

Meldingene som samles inn bidrar til å øke kunnskapen om vaksinebivirkninger som varighet av hendelsene, riktig behandling av bivirkninger, hvilke pasientgrupper som har økt bivirkningsrisiko og bruk av feil injeksjonsteknikk. Meldingene er viktige i arbeidet med å forebygge alvorlige bivirkninger nasjonalt og internasjonalt.

Folkehelseinstituttet utgir årlig en rapport om barnevaksinasjonsprogrammet. Disse beskriver i mere detalj hvilke vaksiner som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet, og meldte bivirkninger på disse. Rapporten for 2014 er ventet i løpet av sommeren.