Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Mange barn vaksineres unødvendig sent

Publisert Oppdatert

barn vaksine
Foto: Colourbox.com

Nær halvparten av alle barn under to år får minst en vaksine senere enn det som anbefales. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet som baserte seg på vaksinasjon av over 63 000 barn i Norge født i 2010.


Har du funnet en feil?

I Norge anbefales de to første vaksinedosene mot kikhoste ved tre og fem måneders alder i form av kombinasjonsvaksine som beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og haemophilus influenzae type B. I tillegg tilbys barna vaksine mot pneumokokksykdom.

Forsinkelse øker fare for kikhoste

Risiko for alvorlig sykdom og død som følge av sykdommene det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet er størst hos små barn. Kikhoste er særlig alvorlig for barn under seks måneder. Selv om mor kan overføre beskyttende antistoffer til barnet sent i fosterlivet, vil denne beskyttelsen avta etter fødsel. Den første vaksinedosen mot kikhoste gir beskyttelse mot alvorlig sykdom, men har begrenset varighet. Barn bør derfor også få andre dose tidlig for god beskyttelse i spedbarnsalder.

– Forsinket vaksinasjon øker risikoen for kikhoste, sier forsker og overlege Øystein Riise ved avdeling for vaksine hos Folkehelseinstituttet. Studien viser at om lag 25 prosent av barna kunne fått den første dosen tidligere og nesten 50 prosent kunne fått andre dose tidligere, forteller han videre.

Høy oppslutning men forskjeller i gjennomføring

Studien viser at minst 97 prosent av barna har fått vaksine mot kikhoste. Men selv om det var høy oppslutning om vaksinasjonsprogrammet i alle fylker var det imidlertid tydelige forskjeller i gjennomføringen. I Vestfold fikk 58 prosent av barna minst en forsinket vaksinedose, mens denne andelen i Oppland var 37 prosent.

Barn av innvandrerforeldre var noe mer forsinket i gjennomføringen av barnevaksinasjonsprogrammet. I innvandrergruppen var 52 prosent forsinket mens tilsvarende andel blant ikke-innvandrere var 43 prosent.

Sommerferien bidrar til forsinkelse

Barn som skulle ha første eller andre vaksinedose i juli er også i større grad forsinket.

– At vaksinasjon utsettes før sommerferien var et overraskende funn, særlig med tanke på at det er mange som reiser med spedbarn. Vaksinasjon bør ikke utsettes, de første dosene er spesielt viktige for å beskytte de minste og mest sårbare barna. I noen tilfeller kan det være aktuelt å fremskynde vaksinasjon ved reiser tidlig i første leveår, sier Riise.

Ved reise til område med høyt smittepress kan første vaksinedose gis allerede ved seksukersalder (42 dager) og intervallet mellom de to første dosene kan reduseres til fire uker. Det innebærer at barnet må vaksineres etter firedoseprogram*.

Om studien

Studien benyttet data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK. Vaksinasjoner innen syv dager etter anbefalt alder ble oppfattet å være gitt til riktig tid, og vaksinasjoner gitt minst en måned etter anbefalt alder ble oppfattet å være forsinket.

Resultatene fra studien er publisert i tidsskriftet BMC Pediatrics:

Øystein Rolandsen Riise, Ida Laake, Marianne Adeleide Riise Bergsaker, Hanne Nøkleby, Inger Lise Haugen and Jann Storsæter: Monitoring of timely and delayed vaccinations: a nation-wide registry-based study of Norwegian children aged < 2 years. BMC Pediatrics 2015, 15:180 

* Hvis første dose DTP-poliovaksine er gitt før alder åtte uker eller det er korte intervall mellom de tre første dosene, trengs en boosterdose for å sikre langtidsbeskyttelse. I de nordiske landene (og noen få andre land) brukes tredoseprogram med lange intervaller mellom dosene. Første tellende dose gis tidligst ved 2-månedersalder (åtte uker) og det skal gå minst åtte uker mellom 1. og 2. dose og minst seks måneder mellom 2. og 3. dose. Korrekt gjennomført tredoseprogram gir samme gode beskyttelse som firedoseprogram.