Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

HPV-vaksine til gutter?

Publisert Oppdatert


På bestilling fra Folkehelseinstituttet har Kunnskapssenteret utarbeidet to rapporter om beskyttende effekt og kost-nytte av HPV-vaksine til gutter. Rapportene inngår som del av beslutningsgrunnlaget når instituttet skal gi råd om HPV-vaksine til gutter bør inn i barnevaksinasjonsprogrammet.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Folkehelseinstituttet har ansvar for å gi faglige råd til Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke vaksiner som bør inngå i barnevaksinasjonsprogrammet. I disse vurderingene vektlegges omfang og alvorlighetsgrad av den aktuelle sykdommen og dokumentasjon av vaksinens sikkerhet og effekt. Rapportene fra Kunnskapssenteret vil inngå i instituttets samlede vurdering av hvorvidt HPV-vaksine til gutter bør innføres i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet vil nå nedsette en arbeidsgruppe med eksterne og interne medlemmer for å vurdere dette.

HPV- vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 2009 for å forebygge livmorhalskreft. Det er økende kunnskap om at HPV kan ha sammenheng med kreftformer som også rammer gutter og menn. Kunnskapssenterets ene rapport konkluderer med at vaksinen reduserer forstadier av analkreft hos menn som har sex med menn. Det er ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å kunne si om HPV-vaksinering også reduserer forstadier til peniskreft. Rapporten viser videre at HPV-vaksine beskytter mot kjønnsvorter hos gutter og menn.

I den helseøkonomiske analysen konkluderer Kunnskapssenteret med at det ikke ser ut til å være kostnadseffektivt å vaksinere gutter i tillegg til jenter. Kostnadseffektiviteten er imidlertid sterkt avhengig av vaksineprisen.