Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Kostnadseffektivitet

HPV-vaksine også til gutter?

Publisert


Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) til gutter beskytter mot kjønnsvorter, men prisen på vaksinen avgjør om den er kostnadseffektiv. Det viser en ny systematisk oversikt og en ny metodevurdering fra Kunnskapssenteret.


Har du funnet en feil?

HPV-vaksinering ble innlemmet i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, som et tilbud til jenter på 11–12 år. Nå vurderer Nasjonalt folkehelseinstitutt om man skal utvide barnevaksinasjonsprogrammet og også tilby vaksine til 12 år gamle gutter, blant annet basert på disse to siste rapportene i en serie på fire:

Cost-effectiveness of HPV-vaccination of boys aged 12 in a Norwegian setting

Effect of HPV-vaccination of boys

Alle rapportene om HPV-vaksine, se høyre kolonne.

Effekt på kjønnsvorter

Kunnskapssenterets rapporter tilsier at færre menn vil utvikle kjønnsvorter dersom gutter vaksineres mot HPV.

– Det er foreløpig for tidlig å si om HPV-vaksinering også reduserer forstadier til peniskreft, men for menn som har sex med menn reduseres antall forstadier av analkreft, sier forsker Lene Kristine Juvet ved Kunnskapssenteret.

Studiene som er inkludert i den systematiske oversikten, kan foreløpig ikke gi svar på om det er en sammenheng mellom HPV-vaksinering og en reduksjon av HPV-relatert kreft.

– For å få svar på dette trenger vi lengre oppfølgingstid i nye studier, fortsetter Juvet.

Kostnadseffektivitet

Metodevurderingen inneholder en helseøkonomisk analyse av å vaksinere 12-årige gutter og jenter sammenlignet med kun å vaksinere 12-årige jenter. Analysen baserer seg på norske forekomstdata og kostnader.

– Å vaksinere både gutter og jenter med den kvadrivalente vaksinen, det vil si en vaksine som beskytter mot HPV type 6, 11, 16 og 18, ser ikke ut til å være kostnadseffektivt, opplyser Enrique Jiménez, prosjektleder for den helseøkonomiske analysen.

Han legger til at et kostnadseffektivt alternativ kan være å øke dekningsgraden blant 12-årige jenter i stedet for å vaksinere gutter.