Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Antitoksin mot miltbrann tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet

Publisert


Det er nødvendig med høy beredskap mot sykdommen miltbrann (anthrax) siden anthrax-bakterien har potensiale som biologisk stridsmiddel og har vært brukt av terrorister i moderne tid. Folkehelseinstituttet har opprettet et lite beredskapslager av antitoksin-preparatet Raxibacumab.


Har du funnet en feil?

Miltbrann er nå svært sjelden i den utviklete del av verden, men forekommer sporadisk hos stoffmisbrukere, og det er nødvendig med høy beredskap ettersom anthrax-bakterien (Bacillus anthracis) har vært brukt av terrorister i moderne tid. Bakterien danner sporer, som kan overleve i mange tiår i omgivelsene, i jord, eller i pulverform.

Hos eksponerte mennesker er det viktig med tidlig diagnose og behandling med antibiotika. Til tross for dette er mortaliteten svært høy (inhalasjonsanthrax 45 %, gastrointestinal anthrax 40 %,  injeksjonsanthrax 28 % og hudanthrax <2 %). Etter at sporene er kommet inn i kroppen, skjer germinering tidlig, og bakterien starter i løpet av få timer å produsere toksinene ET (edema toxin) og LT (lethal toxin). I behandlingen må man ta hensyn til at pasienten samtidig bærer på inerte sporer og levende, toksinproduserende bakterier.

Folkehelseinstituttet har i 2015 opprettet et lite beredskapslager av et antitoksin-preparat, Raxibacumab, som i dyreforsøk har vist å kunne redusere mortaliteten ved systemisk miltbrann.  Det er et rekombinant humanisert IgG1-monoklonalt antistoff, som har vist god sikkerhetsprofil hos 333 voksne frivillige. Den FDA-godkjente indikasjonen er:

  • I kombinasjon med adekvat antibiotikabehandling: behandling av barn og voksne pasienter med inhalasjonsanthrax forårsaket av Bacillus anthracis
  • Profylakse av inhalasjonsanthrax når alternativ behandling ikke er tilgjengelig eller mulig

Amerikanske eksperter mener at dette preparatet har en plass i behandlingen av systemisk miltbrann, men det finnes ennå ingen konsensus når det gjelder det optimale tidsintervallet for behandling. Den sammenfattende vurderingen er likevel at mortaliteten ved systemisk miltbrann er så høy at nytteverdien ved å bruke antitoksin-terapi i tillegg til antibiotika klart overveier den potensiell risikoen.

Folkehelseinstituttet har beredskapslager av miltbrann antitoksin. Indikasjon for bruk og utlevering avtales med beredskapsvakthavende lege ved FHI (tlf: 952 14 993).