Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Smitteoppsporing ved tuberkulose:

Nytt kapittel og nye flytskjemaer i Tuberkuloseveilederen

Publisert Oppdatert


For land som nærmer seg eliminering av tuberkulose er smitteoppsporing et svært viktig verktøy for tidlig diagnose, adekvat behandling og redusert smittespredning. Siden tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, med rundt 300-350 tilfeller pr. år, har helsetjenesten i mange kommuner liten erfaring med smitteoppsporing. Det nye kapittelet i Tuberkuloseveilederen er et nyttig verktøy for dette arbeidet.


Har du funnet en feil?

366913bad3.
366913bad3.
Tuberkuloseveilederens nye kapittel 7.1 er en oppdatert veiledning til dem som skal gjennomføre kartlegging av pasient og miljø, gjøre individuelle risikovurderinger, samt å planlegge og gjennomføre smitteoppsporingen. Formålet er å standardisere og forbedre dette arbeidet, slik at omfanget blir optimalt - ikke for lite og ikke for stort.

Kapitlet om smitteoppsporing er nokså omfattende og likt en lærebok, slik at det kan leses som en selvstendig del av Tuberkuloseveielederen. Det baserer seg på en tilpasning av nye europeiske retningslinjer for smitteoppsporing i land med lav og mellomhøy forekomst av tuberkulose publisert i 2010 (Erkens et al: Tuberculosis contact investigation in low prevalence countries: a European consensus ERJ 2010 925-949), og er tilpasset norske forhold og erfaring. Ved aktivt å lete etter og behandle smittede og syke sikres tidlig diagnose, adekvat behandling og redusert smittespredning. Dette reduserer sykelighet og dødelighet. Ved å finne smittede kontakter og tilby forebyggende behandling til dem som kan ha nytte av det, kan man forhindre fremtidig sykdom.

Det er også utarbeidet en rekke brev- og dokumentmaler som kommunehelsetjenesten kan tilpasse til eget bruk. I dette inngår informasjonsbrev, innkallinger, henvisningsskjemaer ol. Malene kan lastes ned fra kapittel 14 i Tuberkuloseveilederen. Videre er flytskjemaene til bruk ved screening og smitteoppsporing revidert, se skjemaene i kapittel 12.

Det nye kapitlet har vært utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med det norske kliniske fagmiljøet. Enkelte av forfatterne av de nye europeiske retningslinjene har også bidratt.