Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Forebyggende behandling av latent tuberkulose (LTB)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forebyggende behandling av latent tuberkulose (LTB)

Nyhet

Oppdatering Tuberkuloseveilederen

Forebyggende behandling av latent tuberkulose (LTB)

Tuberkuloseveilederen er under kontinuerlig kvalitetssikring og oppdatering. Det foreligger nå reviderte anbefalinger for forebyggende behandling av latent tuberkulose i form av revidert kapittel 10 i veilederen.

Tuberkuloseveilederen er under kontinuerlig kvalitetssikring og oppdatering. Det foreligger nå reviderte anbefalinger for forebyggende behandling av latent tuberkulose i form av revidert kapittel 10 i veilederen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Målrettet screening og forebyggende behandling av latent infeksjon er anbefalt både globalt og nasjonalt og er fremhevet som et viktig tiltak for å redusere forekomsten av tuberkulose. Det er spesielt relevant i Norge der tuberkulose oftest skyldes reaktivering av latent infeksjon.

Verdens helseorganisasjon har nylig publisert anbefalinger om forebyggende behandling av latent tuberkuloseinfeksjon, spesielt rettet mot mellom- og høyinntektsland (se høyre marg). 14 ulike systematiske oversikter danner kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene. Revidert kapittel 10 i Tuberkuloseveilederen er tilpasset Verdens helseorganisasjons anbefalinger der det har vært naturlig. 

Hva er nytt?

I store trekk er anbefalingene om hvilke grupper som bør tilbys forebyggende behandling videreført. Risikomål og scoretabell for ulike tilstander som var listet i tidligere versjon er erstattet av en enklere modell der anbefalingene er gradert etter risiko. Formålet er å gjøre det tydeligere hvilke grupper som bør prioriteres for forebyggende behandling.

Fastlegens rolle er presisert. Pasientens fastlege bør informeres om et positivt IGRA resultat eller funn på lungerøntgen hos sine listepasienter uavhengig av om det startes forebyggende behandling eller ei. Formålet er å øke fastlegenes årvåkenhet for symptomer hos disse. Hvis det senere tilkommer ny risiko hos IGRA-positive kan en ny vurdering av forebyggende behandling også være aktuelt.

Kombinasjonsbehandling med ukentlig dosering med rifapentine (RPT) og isoniazid i 12 uker har nylig blitt introdusert som et alternativt behandlingsregime for latent tuberkulose. Rifapentine har lang halveringstid som muliggjør sjeldnere doseringer med likeverdig behandlingseffekt som andre regimer. Studier viser tilsvarende sikkerhet og effektivitet som tidligere regimer, med bedre gjennomføringsrate og mindre levertoksisitet. Rifapentine er foreløpig uten markedsføringstillatelse i Norge, men kan foreskrives ved søknad om godkjenningsfritak.

Det presiseres at DOT normalt ikke er nødvendig ved forebyggende behandling. DOT er imidlertid anbefalt ved bruk av rifapentine.